Skip to main content
Skip table of contents

IFC-ominaisuusjoukot

IFC-tiedostoon siirtyy objektien ominaisuustietoja

Voit valita objekteille IFC-ominaisuusjoukkoja. Voit määrittää IFC-ominaisuusjoukkoon ominaisuustietoja, jotka haluat siirtää objektin mukana IFC-tiedostoon.

IFC-ominaisuusjoukkoja on eri tyyppisiä: IFC-standardin yleiset ominaisuusjoukot, Vertex-ominaisuusjoukot sekä Käyttäjän määrittämät ominaisuusjoukot.

Voit valita IFC-tiedostoon siirrettävät ominaisuusjoukot IFC-muunnoksen yhteydessä.

Mallin tallennus IFC-tiedostoon vaatii IFC-linkki -lisäominaisuuden. Rakennusmallista voidaan muuntaa IFC-tiedostoon seinät, katot, lattiat, ovet, ikkunat, profiilit, kaiteet, komponentit, ristikot ja elementit.IFC-ominaisuusjoukkojen tyypit


IFC-standardin yleiset ominaisuusjoukot

Valitse IFC-muunnoksen yhteydessä valintaruutu IFC-standardin yleiset ominaisuusjoukot, kun haluat siirtää objektien ominaisuustietoja IFC-tiedostoon näiden ominaisuusjoukkojen mukaisesti. IFC-standardin yleisiä ominaisuusjoukkoja ei tarvitse lisätä objektikohtaisesti, pelkkä valintaruudun aktivointi IFC-muunnoksen yhteydessä riittää. IFC-standardin yleiset ominaisuusjoukot ovat vakioituja ominaisuusjoukkoja, joiden sisältöön käyttäjä ei voi itse vaikuttaa.


Vertex-ominaisuusjoukot

Voit lisätä objekteille Vertex-ominaisuusjoukkoja. Voit käyttää valmiita ominaisuusjoukkoja tai kirjastoida uusia, asiakaskohtaisia Vertex-ominaisuusjoukkoja. Asiakaskohtaisiin Vertex-ominaisuusjoukkoihin voit itse valita objektityypin siirrettävät ominaisuustiedot. Valitse IFC-muunnoksen yhteydessä valintaruutu Vertex-ominaisuusjoukot, kun haluat siirtää objektien ominaisuustietoja Vertex-ominaisuusjoukkojen mukaisesti.


Käyttäjän määrittämät ominaisuusjoukot

Voit lisätä objektille uusia, käyttäjän määrittämiä ominaisuustietoja. Käyttäjän määrittämät ominaisuusjoukot asetetaan suoraan objektille, eikä niitä kirjastoida. Voit lisätä objektille esimerkiksi tekstimuotoisen, kiinteän arvon, jolloin saat vietyä minkä tahansa ominaisuustiedon objektin mukana IFC-tiedostoon. Valitse IFC-muunnoksen yhteydessä valintaruutu Käyttäjän määrittämät ominaisuusjoukot, kun haluat siirtää määrittämäsi objektikohtaiset ominaisuustiedot IFC-tiedostoon.
Lisää objektille Vertex-ominaisuusjoukkoja


Seinät

Voit valita IFC-ominaisuusjoukot seinälle, kun lisäät seinää. Valitse seinä ja liikuta hiiren kohdistin parametrien luetteloruutuun. Avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä kaikki parametrit. Valitse IFC ominaisuusjoukot, jolloin "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.

Lisätietoja keskusteluikkunasta

Oletusarvoisesti keskusteluikkunassa näytetään vain kyseiselle objektityypille sopivat ominaisuusjoukot. Saat kaikki ominaisuusjoukot näkyville valitsemalla keskusteluikkunassa Näytä kaikki setit.

Ohjelmiston vakioympäristöön kuuluvat Vertex ominaisuusjoukot on keskusteluikkunassa otsikoitu ifc_property_sets. Mikäli ohjelmaympäristöstä löytyy asiakaskohtaisia Vertex ominaisuusjoukkoja, ne on otsikoitu ifc_property_set_cst.

Oletus IFC-ominaisuusjoukot seinälle

Voit määrittää asiakaskohtaisille seinille oletus IFC-ominaisuusjoukot seinäkirjastossa Järjestelmä | Kirjastot | Seinät


Vaakarakenteet

Huomaa:

Vaakarakenteilla IFC-ominaisuusjoukot määritetään kerroskohtaisina, toisin kuin seinillä.

Voit valita IFC-ominaisuusjoukot vaakarakenteen kerroksille, kun lisäät vaakarakennetta. Valitse vaakarakenne, valitse rakennekerros ja liikuta hiiren kohdistin parametrien luetteloruutuun. Avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä kaikki parametrit. Valitse IFC ominaisuusjoukot, jolloin "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.

Toista toimenpide kaikille tarvittaville rakennekerroksille.

Oletus IFC-ominaisuusjoukot vaakarakenteelle

Voit määrittää asiakaskohtaisille vaakarakenteille kerroskohtaiset oletus IFC-ominaisuusjoukot vaakarakennekirjastossa Järjestelmä | Kirjastot | Lattia, KattoIkkunat / Ovet

Voit valita IFC-ominaisuusjoukot ikkuna-/ovikomponentille komponentin lisäyksen jälkeen. Valitse ikkuna-/ovikomponentti ja avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella. Valitse toiminto IFC ominaisuusjoukot, valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.


Oletus IFC-ominaisuusjoukot ikkuna-/ovikirjastolle

Voit määrittää ikkuna-/ovikirjastolle oletus IFC-ominaisuusjoukot komponenttikirjastossa Järjestelmä | Kirjastot | Kirjastot

Valitse kirjasto, esimerkiksi win_standard ja valitse Asetukset. Napsauta IFC ominaisuusjoukot ja valitse kirjastolle ominaisuusjoukot. Poistu kirjaston muokkaustiloista valitsemalla OK.

Oletus IFC-ominaisuusjoukot yksittäisille ikkuna-/ovikomponenteille

Voit määrittää oletus IFC-ominaisuusjoukot myös yksittäisille ikkuna-/ovikomponenteille. Avaa komponenttikirjasto muokattavaksi, valitse komponentti ja napsauta IFC. Valitse komponentille oletus ominaisuusjoukot ja poistu kirjaston muokkaustiloista valitsemalla OK.


Profiilit

Voit valita IFC-ominaisuusjoukot profiilille, kun lisäät profiilia. Valitse Profiilin ominaisuudet -keskusteluikkunassa IFC, jolloin "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.

Oletus IFC-ominaisuusjoukot profiilikirjastolle

Voit määrittää profiilikirjastolle oletus IFC-ominaisuusjoukot profiilikirjastossa Järjestelmä | Kirjastot | Profiili | Muokkaa poikkileikkauksia

Valitse kirjasto, esimerkiksi Puutavara, ja valitse IFC ominaisuusjoukot. "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK. Poistu kirjaston muokkaustilasta valitsemalla OK.


Elementit

Voit valita IFC-ominaisuusjoukot elementeille elementtijaon jälkeen. Valitse elementti ja avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella. Valitse toiminto IFC ominaisuusjoukot, valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.

Seinäelementeille voit lisätä IFC-ominaisuusjoukot jo elementtijaon yhteydessä. Valitse Elementtijako, jolloin Seinäelementoinnin asetukset -keskusteluikkuna avautuu. Siirry välilehdelle Kiinnitys ja napsauta IFC ominaisuusjoukot, jolloin "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.


Oletus IFC-ominaisuusjoukot seinäelementeille

Voit määrittää seinäelementeille oletus IFC-ominaisuusjoukot Seinäelementoinnin asetukset -kirjastossa Järjestelmä | Rakennekirjastot | Seinäelementoinnin asetukset


Levyt / Eristeet

Voit valita levy/eriste -osalle IFC-ominaisuusjoukot. Valitse levy/eriste ja avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella. Valitse toiminto IFC ominaisuusjoukot, jolloin "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.Oletus IFC-ominaisuusjoukot levy/eriste -osille

Voit määrittää levy/eriste-osille oletus IFC-ominaisuusjoukot Levytys -kirjastossa Järjestelmä | Rakennekirjastot | Levytys | Levytys / Eristys

Avaa Levytys -kirjasto muokattavaksi, valitse levy ja napsauta IFC, jolloin "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Valitse ominaisuusjoukot keskusteluikkunasta ja valitse OK.

Valitut IFC-ominaisuusjoukot näkyvät Levytys -kirjaston sivulla 4, kentässä IFC ominaisuusjoukko. Voit kopioida lisäämäsi IFC-ominaisuusjoukot kaikille levyille kopioimalla kentän sisältöä.Muokkaa valintoja lisäyksen jälkeen


Voit muokata objektille tekemiäsi Vertex-ominaisuusjoukkovalintoja toiminnolla IFC ominaisuusjoukot.

Valitse objekti ja avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella. Valitse toiminto IFC ominaisuusjoukot, muokkaa ominaisuusjoukkojen valintoja keskusteluikkunassa ja valitse OK.

IFC-ominaisuusjoukkovalintoja muokataan samalla tavalla objektityypistä riippumatta.Lisää objektille Käyttäjän määrittämiä ominaisuusjoukkoja


Käyttäjän määrittämät ominaisuusjoukot lisätään objektille samalla tavalla objektityypistä riippumatta.


Voit lisätä objektille Käyttäjän määrittämiä ominaisuusjoukkoja toiminnolla IFC ominaisuusjoukot. Valitse objekti, avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella ja valitse toiminto IFC ominaisuusjoukot, jolloin "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkuna avautuu. Napsauta  -painiketta, anna uudelle ominaisuusjoukolle yksilöllinen tunnus ja napsauta OK. Ominaisuusjoukon tunnuksesta muodostetaan automaattisesti Setin nimi lisäämällä tunnukselle etuliite "Pset_". Ominaisuusjoukko näkyy IFC-tiedostossa setin nimellä. Setin nimi on vapaasti muokattavissa.


Lisää ominaisuusjoukkoon uusi ominaisuus.Täytä kenttä Ominaisuus ja valitse ominaisuuden Viite alasvetovalikosta. Arvo -kenttä täydentyy automaattisesti valitun viitteen mukaisesti.

Mikäli valitsit viitteeksi Kiinteä arvo, täytä myös kenttä Arvo.

Valitse lopuksi OK.


Viitteiden mukaiset arvot haetaan suoraan objektilta ja ne ovat päivittyneet näkyville kun seuraavan kerran palaat "Valitse käytettävät ominaisuusjoukot" -keskusteluikkunaan.Vertex -pääkäyttäjän osio


Asiakaskohtaisten Vertex-ominaisuusjoukkojen kirjastointi

Voit lisätä uusia, asiakaskohtaisia Vertex-ominaisuusjoukkoja IFC-ominaisuusjoukot -kirjastoon Järjestelmä | IFC ominaisuusjoukot.

Valitse IFC ominaisuusjoukot ja liikuta hiiren kohdistin kirjastojen kansiorakenneosioon. Avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi kirjasto. Nimeä kirjasto ja valitse OK. Liikuta hiiren kohdistin ominaisuusjoukkojen osioon, avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella ja valitse Uusi. Määritä uudelle ominaisuusjoukolle tunnus "Asetusten nimi?" -keskusteluikkunassa ja valitse OK, jolloin "Ominaisuudet" -keskusteluikkuna avautuu. Ominaisuusjoukon tunnuksesta muodostetaan automaattisesti Setin nimi lisäämällä tunnukselle etuliite "Pset_". Ominaisuusjoukko näkyy IFC-tiedostossa setin nimellä. Setin nimi on vapaasti muokattavissa.


"Ominaisuudet" -keskusteluikkunassa valitse alasvetovalikosta Kohteiden tyyppi. Mikäli ominaisuusjoukkoa on tarkoitus käyttää seinillä, valitse kohteiden tyypiksi Seinä. Tämä valinta suodattaa Viite -kentän alasvetovalikkoon ainoastaan valitulle tyypille sopivat vaihtoehdot.

Lisää uusi ominaisuus ominaisuusjoukkoon kirjoittamalla ominaisuuden nimi kenttään Ominaisuus. Valitse ominaisuutta kuvaava Viite alasvetovalikosta. Kentät Arvo ja Tyyppi täydentyvät automaattisesti viitteen valinnan yhteydessä.

Lopuksi tallenna muutokset valitsemalla OK.

Lisätietoja kirjastoinnista

Voit palata muokkaamaan ominaisuusjoukkoa. Tuplaklikkaa ominaisuusjoukkoa ominaisuusjoukkojen luetteloruudussa tai valitse ominaisuusjoukko, avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa.

Voit vaihtaa ominaisuusjoukon tunnusta. Valitse ominaisuusjoukko ominaisuusjoukkojen luetteloruudussa, avaa tilannekohtainen valikko hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen. Uudelleen nimeäminen ei vaikuta setin nimeen, jolla ominaisuusjoukko esitetään IFC-tiedostossa. Setin nimen voit vaihtaa ominaisuusjoukon ominaisuuksista.

Voit poistaa ominaisuusjoukon valitsemalla ominaisuusjoukon ja valitsemalla tilannekohtaisesta valikosta toiminnon Poista.

Jos haluat poistaa ominaisuusjoukosta yksittäisen ominaisuuden, tyhjennä ominaisuuden nimi kentästä Ominaisuus, jolloin kyseinen rivi poistetaan automaattisesti.Vertex-ominaisuusjoukoissa käytettävissä olevat ominaisuusviitteet objektityypeittäin

Seinät

 • Alareunan korkeus
 • Aukkojen määrä
 • Kantava rakenne
 • Kiinteä arvo
 • Korkeus
 • Nimi
 • Paino
 • Paksuus
 • Pituus
 • Rungon nimi
 • Seinätyyppi
 • Tolppajako
 • U-arvo

Vaakarakenteet

 • Kaltevuus
 • Kiinteä arvo
 • Materiaali
 • Nimi
 • Paino
 • Paksuus
 • Pinta-ala
 • Projektioala
 • Tunnus
 • U-arvo
 • Verhouksen paino

Ikkunat

 • Aukon korkeus
 • Aukon leveys
 • Karmin korkeus
 • Karmin leveys
 • Karmin paksuus
 • Kiinteä arvo
 • Kuvaus
 • Nettoala
 • Tyyppi
 • U-arvo
 • Ympärysmitta

Ovet

 • Aukon korkeus
 • Aukon leveys
 • Karmin korkeus
 • Karmin leveys
 • Karmin paksuus
 • Kiinteä arvo
 • Kuvaus
 • Tyyppi
 • U-arvo

Profiilit

 • Kiinteä arvo
 • Korkeus
 • Käyttö
 • Laipan paksuus
 • Leveys
 • Materiaali
 • Muoto
 • Pituus
 • Tyyppi
 • Uuman paksuus

Elementit

 • Kiinteä arvo
 • Korkeus
 • Paino
 • Paksuus
 • Pinta-ala
 • Pituus
 • Rungon paino
 • Tunnus

Levyt / Eristeet

 • Kiinteä arvo
 • Kuvaus
 • Leveys
 • Materiaali
 • Nimellisleveys
 • Nimellispaino
 • Nimellispaksuus
 • Nimellispituus
 • Paino
 • Paksuus
 • Pinta-ala
 • Pituus
 • Tilavuuspaino
 • TyyppiIFC-standardin yleisten ominaisuusjoukkojen sisältö

Objekteilta voidaan kerätä ominaisuustietoja seuraavien IFC-standardin yleisten ominaisuusjoukkojen mukaisesti:

Pset_BeamCommon

 • Kaltevuus
 • Kantava rakenne
 • Pituus
 • Tunnus

Pset_BuildingElementProxyCommon

 • Tunnus

Pset_ColumnCommon

 • Kantava rakenne
 • Pituus
 • Tunnus

Pset_DoorCommon

 • Ovityyppi
 • Paloluokka
 • Tunnus
 • U-arvo

Pset_ElementAssembly

 • Tunnus

Pset_MemberCommon

 • Kantava rakenne
 • Pituus
 • Tunnus

Pset_PlateCommon

 • Tunnus

Pset_RailingCommon

 • Tunnus

Pset_SlabCommon

 • Kaltevuus
 • Tunnus
 • U-arvo

Pset_RoofCommon

 • Pinta-ala
 • Projektioala
 • Tunnus

Pset_WallCommon

 • Kantava rakenne
 • Nimi
 • Seinätyyppi
 • U-arvo

Pset_WindowCommon

 • Paloluokka
 • Tunnus
 • U-arvo
 • Ääneneristysluokka


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.