Skip to main content
Skip table of contents

Aseta 2D-automaattiehdot päälle tai pois päältä

Viivan lisäyksessä syntyy automaattisesti joitakin geometriaehtoja, kun 2D-automaattiehdot on valittuna käyttöön. Voit asettaa 2D-automaattiehdot tarvittaessa pois käytöstä, kun piirustusikkuna on aktiivinen. Tällöin viivan piirtotoiminnoilla ei lisätä yhtään ehtoa piirustukseen automaattisesti.

2D-automaattiehdot asetat vuoroin käyttöön ja pois käytöstä seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Piirustukset, mallit.
 2. Valitse sivu Käyttö.
 3. Valitse tai tyhjennä 2D-automaattiehdot.
 4. Hyväksy OK-painikkeella.

Asetus säilyy samana ohjelmiston uudelleenkäynnistämisen jälkeenkin.

Kun asetus on käytössä, seuraavat ehdot syntyvät automaattisesti:

 • Jos lisäät viivan yhdensuuntaisesti toiseen viivaan E-näppäimellä tai yhdensuuntaisviivaimella, syntyy automaattisesti yhdensuuntaisuusehto.

 • Jos lisäät viivan kohtisuoraan toiseen viivaan T-näppäimellä, syntyy automaattisesti kohtisuoruusehto.

 • Viivan lisäyksessä tangenttiviivaimella joko piste-kaari tai kaari-kaari asetuksella syntyy tangenttiehto.

 • Yhdensuuntaisviivaimella (etäisyys) syntyy etäisyysehto.


Huomaa

 • Asetus on valittavissa, kun 2D-rajoitustenratkaisija on käytössä.
 • Asetus ei vaikuta niihin geometrisiin ehtoihin, joilla sidotaan toisiinsa parametrisen talomallin rakennusosia (seinät, ikkunat, ovet, katot jne.).
 • Piirustuksen geometrisia ehtoja sisältävät elementit säilyttävät ehtonsa, jos 2D-automaattiehdot asetetaan pois käytöstä kesken piirustuksen suunnittelua. Sen sijaan tämän jälkeen lisättäviin uusiin elementteihin ei lisätä automaattisesti geometrisia ehtoja.
 • Voit poistaa viivaan automaattisesti lisätyn ehdon valitsemalla viivan, ja tilannekohtaisen toiminnon
   Ominaisuudet
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.