Skip to main content
Skip table of contents

Ota CLT-ympäristö käyttöön

Voit valita rakenteita CLT-kirjastoista, kun asetat kirjastot aktiivisiksi.

Valitse Järjestelmä-välilehdeltä Kirjastot.

Voit hakea kirjastoa kirjastoselaimessa kuvauksen perusteella. Kirjoita merkkijono "CLT" selaimen vasemman yläreunan hakukenttään, ja paina Enter. Saat oikeanpuoleiseen selainruutuun näkyviin kirjastot, joiden kuvauksessa esiintyy CLT.


Sarake Aktiivi kertoo onko kirjasto käytössä vai ei käytössä.

  • 1 - Kirjasto on käytössä. Voit deaktivoida kirjaston.
  • 0 - Kirjasto ei ole käytössä. Voit aktivoida kirjaston.

Voit aktivoida kaikki kirjastot kerralla: valitse kirjastot ja hiiren oikealla avautuvasta valikosta Aktivoi.

Nyt voit lisätä CLT-rakenteita malliin (esimerkkinä CLT-seinät)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.