Skip to main content
Skip table of contents

Muuta katon korkeutta parametrisessa talomallissa

Lisää parametrisen talomallin katto sille varattuun kuva-mallipariin. Käytä alipiirustuksena sen kerroksen pohjakuvaa, jonka seiniin haluat sitoa katon. 

Määritä katon parametrit ja lisää katto suurin piirtein oikeaan paikkaan.

Sido katto paikoilleen geometrisilla ehdoilla

Määritä räystäsylitykset sivuräystäillä käyttäen etäisyysehtoa. Valitse sivuräystään etäisyysehdolle ominaisuus Ohjaa räystäskorkeutta.

 1. Valitse Mallinnus | Liitos | Etäisyys. 2. Valitse alipiirustuksen seinän verhouksen tai runkokerroksen ulkopinnan viiva. 3. Valitse katon viiva. 4. Osoita mittaluvun paikka.  Ehdon tiedot -keskusteluikkuna avautuu.
   

 5. Määritä seuraavat tiedot:

  • Kirjoita Arvo-kenttään räystäsylitys.

  • Valitse Ohjaa räystäskorkeutta. 6. Hyväksy OK-painikkeella.

Määritä etäisyysehto samalla tavalla toiselle sivuräystäälle. Määritä räystäsylitykset päätyräystäillä käyttäen etäisyys- ja yhtenevyysehtoa.


Siirrä kattoa korkeussuunnassa

Siirrä kattoa korkeussuunnassa muokkaamalla katon parametria Mitta katon yläpintaan/alapintaan.

 1. Valitse kattolappeet.

   
 2. Valitse Tasorakenne | Kappale | Muokkaa lapetta.


 3. Muuta kentässä Mitta katon yläpintaan/alapintaan olevaa arvoa. Suurenna arvoa, kun haluta nostaa kattoa. Pienennä arvoa, kun haluat laskea kattoa. Älä muuta muita arvoja.

   
 4. Hyväksy OK-painikkeella. 

Kun muokkaat seinän korkeutta joko seinän ominaisuuksia tai korkeustasoja muokkaamalla, katto seuraa muutosta.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.