Skip to main content
Skip table of contents

BCF

Yleistä BCF-tiedostomuodosta

Building Collaboration Format (BCF) -tiedostomuotoa käytetään tehostamaan ja virtaviivaistamaan yhteistyötä rakennusprojekteissa.
Se tarjoaa standardoidun muodon ja puitteet rakennusalan eri sidosryhmien, kuten arkkitehdit, insinöörit, urakoitsijat ja asiakkaat, väliselle kommunikaatiolle ja tiedonvaihdolle.
BCF pyrkii parantamaan koordinaatiota, tehokkuutta ja kokonaisprojektien tuloksia.


Tee BCF rakennusmallista

Lisää kommentteja

Lisää näkymäpisteet

Lue BCF Vertex BD -ohjelmaan

     


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.