Skip to main content
Skip table of contents

IFC parannukset

IFC 4 -vienti tuettu

IFC 4 -vienti on nyt täysin tuettu

IFC (Industry Foundation Classes) on kansainvälinen rakennusalan standardi tiedonsiirtoon eri ohjelmistosovellusten välillä.

IFC 4(.X) on viimeksi julkaistu tiedostomuoto ja nykyään yleisesti käytetty tiedostomuoto.

Uudistettu IFC-vientitekniikka varmistaa parannettujen IFC-ominaisuuksien päivittämisen ja hyödyntämisen tulevaisuudessa.

Vertex tukee myös vanhempaa IFC 2x3 -versiota. Lue lisää: IFC 2x3 to IFC 4.


Uusi keskusteluikkuna


Alimallin käsittely


Vie alimallitVienti on nopeampi ja lopullisen IFC-tiedoston koko on pienempi


Vienti on 1000x nopeampi

Lopullinen tiedostokoko on 15-100x pienempi

Asiakaskohtaiset vientisäännöt
Moduuliverkot IFC-malliin

Huomaa: voit näyttää/piilottaa moduuliverkot katseluohjelmassa
Vie valitut objektit tilannekohtaisen valikon toiminnolla
Vie uudelleen

IFC-vientiasetukset tallennetaan rakennukseen


Jos viet uudelleen samalla nimellä toiseen tallennuspaikkaan


Vienti hallitaan myös alimallien kautta

Haluat esimerkiksi vain ulkoseinät koko rakennuksesta, vaikka ne olisivatkin alimalleissa.

IFC-tuonti

Uusi keskusteluikkuna
IFC4-tuonnin keskeytys Esc-näppäimellä


Keskeytä IFC-tuonti painamalla Esc-näppäintäAlkuperäisen lähdetiedoston tiedot IFC-ominaisuuksissa

Parannuksia IFC-muunnokseen

Muunna IFC-objekti Vertex-objektiksi yleisellä säännöllä

                                                                                                                                                                                    Luo yleinen muunnossääntö ja muunna tehdyn säännön perusteellaIFC-ominaisuusjoukot

Ominaisuusjoukot seinän kerroksille

Voit lisätä IFC-ominaisuusjoukon kerrokselleSiirtyy seinille...


ja elementeille

IFC-käyttöliittymä

Aseta näkyvyys

Arkkitehtimalli

Runkomalli


Salli yksittäisten IFC-objektien poistaminen

Oletuksena IFC-objekteja ei voi poistaa. Voit kytkeä ominaisuudenpäälle tai pois päältä. voit myös muuttaa tuodun IFC-tiedoston nimen.Tuodut IFC-tiedostot nyt dokumenttiselaimessa


Parannuksia IFC-objektin tilannekohtaiseen valikkoon


Kun olet valinnut yhden IFC-objektin, voit valita IFC-toimintoja hiiren oikealla avautuvasta valikosta.

Tämä helpottaa IFC-objektien käsittelyä.


GUID objektille  • GUID:ia ei koskaan kopioida paitsi kahdessa erikoistapauksessa:

    • Tallennettaessa jaettua mallia GUID kopioidaan

    • Kun päivitetään jaettu malli päämalliin, GUID kopioidaan

  • GUID:it alustetaan luotaessa uutta rakennusta olemassa olevan rakennuksen pohjalta

  • IFC GUID on pakattu GUID


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.