Skip to main content
Skip table of contents

Elementtikuvat 2022

Elementtikuvat

Hallinnoi useita elementtikuvia yhdestä elementistä

Voit nyt hallita helposti useita mallipohjapiirustuksia elementtikuvia yhdestä elementistä -piirustusselaimella.

Valitse tyyppikuva ja klikkaa hiiren oikea → ominaisuudet ja löydät Hallitse lisäelementtikuvia

Tämän jälkeen näkyviin tulee luettelo, jossa voit valita tehtävät lisäpiirustukset valitsemalla

Nimikekoodi elementtikuvaluetteloon

NImikekoodit, jotka on laitettu profiilille voidaan nyt tulostaa elementtikuvan luetteloon.

Vaatii muutokset ympäristöön:

Osanumerointien tunnus

Palkkielementtien tunnukset viitetekstillä

Elementtinäkymän tunnusten ohjaamiseen on uusi komponenttikirjasto, jossa on esimerkkejä osatunnus tai palkkielementtien tunnuksista viitetekstillä.

Poista ensin Kohteiden tunnukset -valinta ensimmäiseltä sivulta, Piirros-välilehdeltä valitse "Näytä tunnussäännöt" -kirjasto ja "Beam Panel Labels with Leader Lines".

Palkkielementtien tunnuksiin nyt poikkileikkauskoodi

Voit mukauttaa palkkielementtitunnukset sisältämään myös poikkileikkauskoodin. Tekstimakro on #MAIN_PIECE_CODE#, jonka voit lisätä tunnukseen.Automaattimitoitukset

Mitat kerroksien rajojen mukaan

Uuden tyyppisellä mitalla voidaan mitoittaa yksittäisen kerroksen jaettujen alueiden rajoja.

Uusi optio ALL arvolle VALUE:

LAYER(1)=SID|SID~LAYER=0+|SID~PART=AREA|SID~NAME=COVER|SID~VALUE=ALL

Kun VALUE=ALL, kaikki minimi- ja maksimipisteet kaikista määritellyistä kerroksista lisätään mittariville. Edellä määritellylä mitalla mitoitetaan COVER tyyppisiä kerroksia rungon ulkopuolelta.


Huom! NAME riippuu ladontakerroksen tyypistä (missä ladontatyökalu on). Se voi olla esimerkiksi joko COVER tai SIDING

Verhous, muuraus -> NAME = COVER

Pielilautojen mitoitus elementtikuviin

Elementtikuvassa voidaan mitiottaa pielilautoja uudella mittatyypillä. Alla on esitetty mittatyypin parametrit.

'Parameters' kenttä:

COMMON_MACRO_SIZE|SPLIT|MLIB=[LIB]|MCODE=[CODE]|MTYPE=[NUM]

Missä:
COMMON_MACRO_SIZE - mitoitustyyppi (pakollinen)
SPLIT - jos parametri on käytössä, jokaiselle makrokomponentille tulee mitat erikseen
MLIB - kirjasto, jonka komponentit mitoitetaan
MCODE - komponentin koodi(t), johon sopivat komponentit mitoitetaan
MTYPE - mitoitettavan komponentin makrotyyppi

MLIB, MCODE ja MTYPE ovat valinnaisia. Jos yhtään ei ole määritetty, kaikki näkymässä näkyvät komponentit saavat mitat.

MCODE tukee jokerimerkkejä (esimerkiksi 'TRIM_TOP*')

Ristikoiden solmupisteiden mitoitus

Elementtinäkymän mittakirjastoon on lisätty kolme uutta ristikon mittaa, jotka eivät aiemmin olleet käytettävissä.

Nämä ovat:

TRUSS=NODES|BOTC - mitoittaa ristikon yläpaarteen solmut 

TRUSS=NODES|TOPC - mitoittaa ristikon alapaarteen solmut

TRUSS=NODES|BOTC|TOPC - mitoittaa ristikon ylä- ja alapaarteen solmut (tyypillisesti käytetty sivumitoituksissa)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.