Skip to main content
Skip table of contents

Kirjastouudistus 2022

Uusi kirjastokäyttöliittymä

Uuden käyttöliittymän avulla on helpompaa hallita kirjastoja

Uusi kirjasto -selain näyttää kirjastot ryhmiteltyinä. Kirjaston sisältöä voit tarkastella eri näkymissä. Eri näkymät auttavat käyttäjää löytämään tarvittavan kirjaston vaivattomasti. Kirjasto käyttöliittymä näyttää järjestelmän ja omat kirjastot omissa osioissaan. Voit myös selata niitä yhdessä.

Uusi kirjaston käyttöliittymä opastaa käyttäjää tekemään muutokset oikein

Uudet kirjastot ja niiden muokkaus tehdään nyt kirjastokäyttöliittymässä. Tämä auttaa tekemään kirjastomuutokset siten, että ei synny järjestelmäkirjastosta turhia kopioita asiakaskohtaisiin kirjastoihin. Järjestelmäkirjastot pysyvät alkuperäisinä. Käyttäjä voi luoda oman kirjastonsa, muokata niiden sisältöä uudella käyttöliittymällä.

Konfiguroi kirjastoja sen sijaan, että teet erillisen kopion kirjastosta

Jotkin kirjastot tukevat kirjastokomponenttien parametrien konfigurointia. Konfiguroinnissa ei talleneta uutta kirjastoa. Muutetut  parametrit tallennetaan asiakaskohtaiseen kirjastoon.
Luo uusi kirjasto olemassa olevan perusteella

Uusi kirjastokäyttöliittymä opastaa käyttäjää kirjastojen muokkaamisessa. Voit nyt helposti luoda uuden kirjaston olemassa olevan kirjastosi perusteella. Tämä toiminto luo uuden kirjaston, jonne voit kopioida komponentteja ja muokata niiden parametreja.

Kopioi komponentteja

Kirjasto-komponentit on nyt helppo tehdä olemassaolevan komponentin pohjalta. Voit myös kopioida valitut objektiin uuteen kopionnin yhteydessä luotavaan kirjastoon, jos samantyyppistä asiakaskohtaista kirjastoa ei ole jo olemassa tai haluat luoda uuden kirjaston.

Muokkaa kirjaston sisältöjä

Voit muokata asiakohtaisten kirjaston kohteita yksitellen tai joissakin tapauksissa kaikkia kerralla. Kun muokkaat yksittäistä kohdetta, valitse se ja valitse sitten Ominaisuudet alasvetovalikosta. Jos haluat muokata kaikkia komponenttaja, valitse asiakaskohtainen kirjasto ja sitten valikosta Muokkaa kirjastoa -toimintoa.
Määrittele käytössäolevat kirjastot ja komponentit

Voit hallita kirjastojen ja kirjastokomponenttien näkyvyyttä kirjastoliittymässä toiminnoilla Aktivoi/Deaktivoi. Tällä tavalla voit säätää kirjastonäkymän haluamaksesi ja nopeuttaa komponenttien valintaa kirjastosta, kun näkyvissä on vain kirjastot ja komponentit mitä tarvitset.


Rakennuslevyjen kirjastointi on uudistunut

Rakenuslevykirjastojen uudistaminen on osa kirjaston pitkän aikavälin kehittämistä. Kehityksen tavoitteena on parantaa käytön sujuvuutta, helpottaa kirjaston muokkausta ja hallintaa sekä yksinkertaistaa päivityksiä ja ylläpitoa. Levykirjastot on nyt järjestetty materiaalikohtaisiin tai materiaali- ja valmistajakohtaisiin kirjastoihin yhden pitkän listan sijaan. Valmistajakohtaiset kirjastot ovat oletuksena pois päältä. Käyttäjänä voit nyt helposti valita, mitä kirjastoja haluat käyttää. Levyjen oletusvalinnat on poistettu järjestelmän rakenteellisista työkaluista. Valinnat menevät nyt materiaalin mukaan ja käyttäjä voi vaihtaa levyn, jos materiaalin ja soveltuvuuden mukainen oletusvalinta ei ole se, mitä haluataan käyttää. Levyn valinta on nyt muutettu valintaluettelosta selainvalinnaksi. Selaimen avulla voit helposti etsiä tiettyä hakuehtoa vastaavaa komponentia joko valitusta kirjastosta tai kaikista kirjastoista. Käyttö on nyt sujuvampaa monella tapaa kuin ennen. Valintanäkymä on selkeämpi ja voit helposti valita käytettävät levykirjastot ja piilottaa sellaiset, joille ei ole käyttöä. 


Kirjastot on nyt jaettu pienempiin kokonaisuuksiin

Kirjastot on nyt jaettu pienempiin kokonaisuuksiin materiaalin ja valmistajan mukaan. Järjestelmä voi sisältää myös maakohtaisia kirjastoja joillekin materiaaleille. Käyttäjä voi nyt helposti säätää mitä kirjastoja käyttää. Tämä tekee valinnasta ja selaamisesta nopeampaa ja oikean materiaalin löytämisestä helpompaa.


Levyn valinta käyttää uutta selaimen käyttöliittymää

Levyn valinta kirjastosta on uudistunut. Valintalistan sijasta käytetään nyt selainta. Käyttöliittymä kaikki aktiiviset kirjastot ovat näkyvissä. Ylläpitokäyttöliittymässä järjestelmävalikossa näkyvät kaikki kirjastot ja siellä voi säätää näkyvyyttä. Käyttäjä voi helposti suodattaa näkymän näyttämään vain esimerkiksi tietyn kokoiset levyt. Uusi versio tuo helppokäyttöisyyden, paremman kokonaiskuvan kirjastoista ja on yksinkertainen, helppo ja nopea käyttää. Levykirjastosta valinta on nyt yleisen selainkäyttöliittymän mukainen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.