Skip to main content
Skip table of contents

Tallenna uusi nurkkadetalji

Huomaa

Uuden nurkkadetaljin tallentaminen on mahdollista vain, jos sinulla on Vertex pääkäyttäjän oikeudet


Yleistä nurkkadetaljeista / reunadetaljeista

 • Nurkkadetaljien avulla luodaan liitokset rakennekerrosten välille kun elementtijako luodaan. Tarvittaessa voit muuttaa nurkan muotoilua elementtijaon luomisen jälkeen käsin tai valitsemalla kirjastosta haluamasi nurkkadetaljin.
  Detalji ei vaikuta runkotolppien sijoitteluun nurkassa Seinän päärunko-kerroksella, vaan säätelee ainoastaan muita rakennekerroksia.
   
 • Nurkkadetaljissa tulee olla määritettynä vähintään kaikki ne rakennekerrokset, jotka kohde-elementille on tarve luoda. Nurkkadetaljiin voidaan määritellä enemmän kerroksia, esimerkiksi tuplalevytykset valmiina, vaikkei sitä käytettäisikään. Näin varaudutaan valmiiksi jo siihen, ettei tarvitse tehdä uusia nurkkadetaljeja tai muokata vanhoja.
   
 • Nurkkadetaljiin voi lisätä uusia rakennekerroksia aktivoimalla seinän → hiiren kakkospainikkeen takaa "Ominaisuudet". Uusia rakennekerroksia lisätään samaan tapaan kuin normaalille seinärakenteelle.
   
 • Nurkkadetaljin jokaisen kerroksen reunat tulee olla liitettynä toisiinsa. Liitokselle voi asettaa asennusvälin arvon, jonka avulla kerrosten reunojen sijaintia voidaan säädellä myös jälkikäteen.
  Liitoksen toimivuuden voi tarkistaa helposti yrittämällä siirtää reunaa kahvasta: jos reuna ei liiku, liitos on olemassa.
   
 • Liitokset  nurkkadetaljissa ovat rakennekerroskohtaisia. Esimerkiksi verhouskerroksen liitos muodostetaan vasemman ja oikeanpuoleisen seinän verhouskerroksien välille.
   
 • Liitoksen voi muodostaa toiminnoilla "Liitä etureunaan" ja "Liitä takareunaan". Toiminnot löytyvät tilannekohtaisesta valikosta, kun kerros on aktivoituna (muuttuu purppuran väriseksi) ja hiiren osoitin on reunan keskikahvan kohdalla.


 • Liitos "Liitä etureunaan" muodostaa liitoksen aktiivisen kerroksen reunan ja vastapuoleisen kerroksen etupinnan välille. Asennusvälin arvo kertoo etäisyyden kerroksen reunan ja etupinnan välillä:

Tallenna uusi nurkkadetalji

 1. Avaa muokattavaksi \system\complibs\structdet_sys\strdet_1.vxm  raahaamalla mallitiedosto Vertex-ikkunaan.
 2. Kun muokataan system-puolelta avattua reunadetaljia, detaljin kerrosten välillä on jo valmiit liitokset.
 3. Aktivoi verhouskerros klikkaamalla sitä kahdesti (muuttuu purppuran väriseksi) ja avaa tilannekohtainen valikko reunan keskikahvan kohdalla. Tilannekohtaisesta valikosta löytyy toiminto ”Muokkaa reunaliitosta”, joka kertoo olemassaolevasta liitoksesta.


 4. Toiminnolla ”Muokkaa reunaliitosta” voit muokata liitoksen asennusväliä. Asennusväliä muutettaessa aktivoidun kerroksen reuna siirtyy. 5. Muokkaa samalla tavalla kaikkien muiden kerrosten reunojen sijainnit. Lopputuloksena jokaisen kerroksen reunojen välillä on liitokset ja liitosten asennusvälit määrittävät reunojen sijainnit


 6. Kun reunadetalji on valmis, valitse Järjestelmä-välilehdeltä toiminto ”Tallenna nurkkadetalji” →

  Ohjelma pyytää valitsemaan elementin ja viitereunan → Valitse rakenne → Valitse viitereuna napsauttamalla reunan keskikahvaa → Täydennä detaljin tiedot keskusteluikkunassa:

  1. Kirjasto - Oletuksena asiakaskohtaiset detaljit tallentuvat custom/complibs/structdet_cst -kirjastoon.
  2. Nimike
  3. Kuvaus - Esitetään selaimessa.
  4. Selaimen haara - Kansio, josta detalji valitaan selaimessa. Kirjoita kansion nimi muodossa /kansio/ tai /kansio/alikansio/.

  → Hyväksy OK-painikkeella → Sulje detaljin malli-ikkuna.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.