Skip to main content
Skip table of contents

Kuumavalssatut profiilit 2022

Mallinnus

I-palkin päätyjatkoslevyliitännät tukevat nyt lämpökatkoja ja toleransseja

Palkki-Palkki ja Pilari-Pilari liitokset (0701) ja (0705) tukevat nyt lämpökatkoja ja päätytoleranssia etulevyliitosten mukaisesti. Myös liitosparametrien tallentaminen on nyt mahdollista.
Putkipalkit jatkosliitokset tukevat nyt ulkopuolisia vahvikelevyjä

SHS- ja RHS -liitosliitännät tukevat nyt vahvikelevyjen käyttöä levyn ulkopuolella. Sekä tavallisia että upotettuja pultteja tuetaan


Palkki-Palkki liitos tukee nyt hitsauksen toleransseja

Palkki palkkiin etulevyliitännällä (0604) tukee nyt liittyvän palkin ylä- ja alapuolella olevia toleransseja hitsaukselle.

Piirustukset

Profiilin pään kulman mitoitus osapiirustuksessa

Jos profiilin pään on vino, mitta näytetään palkin osapiirustuksessa.


Profiilin pään katkaisukulmat lisätty osapiirustukseen

Profiilin pään leikkauskulma näkyy palkin osapiirustuksessa.

Sivunäkymä lisätty levypiirustuksiin

Levyosien piirustukset Tulosteet → Profiilit → kuumavalssatuissa levyissä on nyt lisänäkymä, joka näyttää levyn paksuuden

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.