Skip to main content
Skip table of contents

Järjestä profiililuetteloiden valintalista


Voit lisätä profiililuettelon valitsemalla Tulosteet | Profiilit | Luettelo. Toiminto avaa valintalistan, johon on kerätty käytettävissä olevat luettelotyypit.Jos valintalista on pitkä, saatat haluta järjestää listan vaihtoehdot tiettyyn järjestykseen tai piilottaa listalta joitakin vaihtoehtoja.

Profiililuetteloryhmät on määritetty järjestelmän asetuksissa BDSXX-avainsanaryhmässä avainsanoilla pce_schedule_set. Jokaisessa ryhmässä on määritetty profiilien hakuehto, keskusteluikkunan oletusvalinnat sekä luettelon, tunnusten ja osakuvien ominaisuudet avainsanoilla pce_schedule. Voit lisätä ryhmään uuden avainsanan kopioimalla vanhan ja muokkaamalla sen arvoa.


Määritä luettelovaihtoehtojen järjestys

Voit järjestää luetteloryhmät käyttämällä pce_schedule -avainsanan parametria ORDER. Anna parametrin arvoksi järjestysnumero. Ryhmät, joilla ei ole järjestysnumeroa, sijoittuvat valintalistalla viimeiseksi.

Piilota luetteloryhmä valintalistalta

Voit antaa profiililuetteloryhmän pce_schedule -avainsanalle parametrin HIDE, joka voi saada arvon 0 tai 1.

  • 0 - näkyy valintalistalla, ei ole piilotettu
  • 1 - piilotettu valintalistalta

Asetukset tulevat voimaan, kun käynnistät ohjelman uudelleen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.