Skip to main content
Skip table of contents

Flow for Office-liitännäiset eivät toimi

Ongelma

Flow for Office -liitännäiset Windows Office-paketin ohjelmissa eivät toimi. Tiedostot eivät palaudu Office-paketin ohjelmasta Flow'hun.

Ratkaisu

Näillä kahdella registry-asetuksella saa liitännäiset toimimaan:


How to enable Transport Layer Security (TLS) 1.2 on clients - Configuration Manager


Ja siitä nämä kaksi avainsanaa riittää (varmuuden vuoksi molempiin haaroihin, koska Office-palikat voi olla 32 tai 64-bittisiä)
...

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SystemDefaultTlsVersions" = dword:00000001
"SchUseStrongCrypto" = dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SystemDefaultTlsVersions" = dword:00000001
"SchUseStrongCrypto" = dword:00000001


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.