Skip to main content
Skip table of contents

Nimikkeen tilaa ei saa vaihdettua

Ongelma

Saat nimikkeen tilan vaihdossa virheilmoituksen Tarkistuksessa todettiin seuraavat virheet.

Syy

Virheilmoitus voi kohdistua joko nimikekortin pakollisten kenttien tarkistamiseen tai rakennerivitietojen tarkistamiseen.

Osa nimikkeen kentistä on määritelty pakollisiksi, esimerkiksi Yksikkö (UNIT), Luokite (CLASSIFICATION), Kuvaus (DESCR) ja kentät ovat tyhjät.  Nimikkeen voi hyväksyä vain, jos pakollisissa kentissä on arvo.
Tämä virhetilanne syntyy yleensä siitä, että nimikkeitä on tuotu järjestelmään Excel taulukon kautta.  Tuonnissa on asetettu Ohita pakollisten kenttien tarkistus.

Nimikkeen rakenneriveillä virheilmoitus johtuu siitä, että osille on annettu samoja osanumeroiden käyttöön (PNO) tai osanumero puuttuu kokonaan (PNO).

Virhe-sarake kertoo puutteellisesti täydennetyn nimikkeen tai virheellisen rakennerivin.

Ratkaisu

Täytä virheilmoituksen ilmoittamat kentät.


Pakolliset kentät on määritelty Portaalin System Settingsin avainsanalla

item.statuschange.mandatoryfields

DESCR,UNIT,CLASSIFICATION,PNO,PNO_CAN_BE_0_IN_MATERIAL


Vain pääkäyttäjällä on oikeus muuttaa tätä tietoa.


PNO_CAN_BE_0_IN_MATERIAL:  Sallitaan osanumeroksi "nolla" materiaalinimikkeille

Muut kentät: Ks. Nimikkeet ja rakenteet


Avainsanat: nimikkeen tilan vaihto, nimikerakenne, nimike, tarkistuksessa  todettiin seuraavat virheet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.