Skip to main content
Skip table of contents

Harmaat nimikkeet rakenteessa

Harmaat nimikkeet ovat ns. geneerisiä nimikkeitä.

https://kb.vertex.fi/flow2021fi/cad-integraatiot/vertex-g4/varianttinimikkeetNimike on voinut muuttua vahingossa geneeriseksi, jos olet esim.

1) Kirjoittanut nimikkeen rakennerivillä Menekki/Yksikkö -kenttään laittomia merkkejä (=jotain muuta kuin numeroarvon)
2) Olet käyttänyt rakennerivin Konfigurointi -välilehden Variantti tai Ehto -sarakkeita
3) Revisiomerkinnät nimikerakenteessa ovat sekaisin

Geneerisyys periytyy nimikerakenteessa alhaalta ylös, eli kannattaa etsiä alin rakenne, jossa äitinimike on geneerinen ja korjata se.   Siis jos kyseessä on virheellinen käyttö eikä nimikettä haluta geneeriseksi.


Avainsanat: harmaa nimike, geneerinen nimike,

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.