Skip to main content
Skip table of contents

Isoille malleille/piirustuksille ei synny SAT-, STEP- tai PDF-tiedostoa

Ongelma

Tavukooltaan pienille tiedostoille (alle ~100 MB) tiedostomuunnokset toimivat, mutta isoilla tiedostoilla ilmenee ongelmia: esimerkiksi SAT- ja STEP-mallit eivät synny.

Syy

Isojen tiedostojen tiedostomuunnokset kestävät kauemmin kuin pienten. Järjestelmän timeout ylittyy. Timeout on tässä se aika, minkä järjestelmä maksimissaan odottaa yhden dokumentin tiedostomuunnosten valmistumista.

Ratkaisu 1

Kevennä malleja G4:ssä.

Ratkaisu 2

Kasvata tiedostomuunnosten timeoutin arvoa. Avainsana on genfile.task.timeout. Oletus on 10 minuuttia.

  • Valitse (pääkäyttäjänä) käyttöliittymän oikean yläkulman valikosta Portaali
  • Valitse System Administrator > Miscellaneous > System Settings
  • Valitse Group-valikon arvoksi File Conversions of Drawings and Models
  • Aseta genfile.task.timeout:in arvoksi esimerkiksi tunti kirjoittamalla kenttään 3600000 (millisekunteja)


Avainsanat: tiedostomuunnokset, tiedostomuunnos, sat, step, pdf

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.