Skip to main content
Skip table of contents

Paino-kenttä tyhjä rakenteessa

Jos nimikkeen massan yksiköksi on vaihdettu esim. pcs tai pc oletuksen (kpl) sijaan, nimikerakenteen paino-kenttä jää tyhjäksi. Korjaus tehdään ajamalla SQL-lause Flow’n tietokantaan. Tämä vaatii työn tilauksen Vertexin asiantuntijoilta. Versioon 2024 on tulossa muutos, joka mahdollistaa korjauksen Flow-pääkäyttäjän toimesta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.