Skip to main content
Skip table of contents

Uuden tiedoston liittäminen objektikortille

Mikäli objektikortilla on liitettynä päätiedosto, joka halutaan korvata uudella tiedostolla, toimi ohjeen Poista päätiedosto objektikortille mukaan.  Mikäli objektikortilta puuttuu päätiedosto, toimi ohjeen liitä päätiedosto  objektikortille mukaan.


Poista päätiedosto objektikortilta


Poista päätiedosto

Objektin pitää olla varattu, jotta päätiedoston voi poistaa. Sen jälkeen objekti vapautetaan (palautus ei edes ole mahdollinen).


Mene Flow selaimella objektin (dokumentti, malli, piirustus) kortille.
Valitse Varaa ja Avaa
Napsauta Tiedostot otsikon alla olevan päätiedoston sinistä rattaankuvaa > Tiedoston tiedot -kortti avautuuValitse Poista > Ohjelma varmistaa poiston


Mene takaisin objektikortille
Valitse Vapauta


Liitä päätiedosto objektikortille

Liitä uusi tiedosto objektin kortille Tiedostotyyppi -alasvetovalikosta > Liitä tiedosto...
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.