Skip to main content
Skip table of contents

Flowlet aktivoituu hitaasti, eli sen "lamppu" pysyy keltaisena pitkään

Ongelma

Flow 22.0- tai uudemmissa Flowletin ns. liikennevalon vihreäksi vaihtuminen kestää yli kymmenen sekuntia.
Ratkaisu 22.0-versiossa

Syynä voi olla hidas internet-yhteys tms, mutta vian voi aiheuttaa myös Flowletin työtilassa olevien tiedostojen liian suuri määrä. Alla olevassa kuvassa tiedostoja on vain muutama, mutta jos niitä on sinulla kymmeniä ja varsinkin jos ne ovat kuukausia vanhoja, ne pitää poistaa. Vanhojen tiedostojen jääminen työtilaan johtuu toistaiseksi tuntemattomasta vikatilanteesta.


Toimi seuraavasti:

 1. Avaa Flowlet Windowsin alareunan Flowlet-kuvakkeesta.
 2. Valitse Files-välilehti.
 3. Tarkastele tiedostojen päivämäärät ja lukumäärä.
 4. Jos tiedostoja on vain muutama ja ne ovat uudehkoja, hitaus johtuu muista seikoista. Älä jatka tätä toimintolistaa eteenpäin.
 5. Jos tiedostot ovat yli kaksi kuukautta vanhoja ja niitä on kymmeniä, poista tiedostot seuraavasti:
 6. Käy Flow'ssa vapauttamassa/palauttamassa kaikki varaamasi dokumentit.
 7. Avaa Flowlet Windowsin alareunan Flowlet-kuvakkeesta.
 8. Valitse Connections-välilehti.
 9. Poista yhteys Edit→Delete.
 10. Jos yhteyden poisto ei toimi, poista Flowletin asennus ja asenna se uudelleen.

Ratkaisu 23.0-versiossa ja uudemmissa

Syynä voi olla verkkoon/pilveen määritelty työtilakansio. Suositus on käyttää työtilana vain paikallista kansiota, ei esimerkiksi OneDrive-kansiota.Toimi seuraavasti:

 1. Avaa Flowlet Windowsin alareunan Flowlet-kuvakkeesta.
 2. Valitse Connections-välilehti.
 3. Tarkastele työtilakansion/työtilakansioiden nimiä (kuvassa C:\Users\Henri\Documents\VertexFlow ja C:\Users\Henri\Documents\VertexFlow7, jotka ovat paikallisia kansioita).
 4. Jos kansio/kansiot ovat paikallisia, kuten kuvassa, älä tee muutoksia niihin, koska hitaus johtuu muista seikoista. Älä jatka tätä toimintolistaa eteenpäin.
 5. Jos kansio/kansiot ovat verkossa (esimerkiksi pilvessä OneDrivessa), muuta ne seuraavasti:
 6. Vapauta/palauta Flow'ssa kaikki varaamasi dokumentit
 7. Avaa Flowlet Windowsin alareunan Flowlet-kuvakkeesta.
 8. Valitse Connections-välilehti.
 9. Muokkaa kansiomääritystä Edit→SaveJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.