Skip to main content
Skip table of contents

Vertex Flow for Solidworks-linkki ei päivity

Ongelma

Flow for SW linkki ei päivity Solidworksiin uudempaan versioon.Kun tiedostopaketin hakee Vertex sivuilta ja alkaa sitä asentamaan, niin tulee oheinen ilmoitus:

Ratkaisu

Windowsin rekistereihin on jäänyt päivityksessä useita Flow for Solidworks rekisteröintejä.

Poista kaikki Flow for Solidworks nimiset polusta:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns

Lisää uusi rekistereröinti:
C:\Users\<käyttajä>\AppData\Local\FlowForSolidWorks\SwAddinInstaller.exe


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.