Skip to main content
Skip table of contents

Nimikkeen ylikirjoitus HYVÄKSYTTY-tilassa

Hyväksytty-tila on nimikkeen tilamallissa yleensä sellainen, että palautuksessa käyttäjän vaihtoehtona on vain uuden revision teko. Joissakin tilanteissa on tarpeen sallia hyväksytty-tilaisen nimikkeen palautus samalla revisiolla, kuten kirjoitusvirheen korjaukset tai muut vähäpätöiset muutokset, joiden takia uuden revision teko palautuksessa olisi suunnitteluprosessissa hyvin hämmentävää.

Hyväksytty-tilan muutos päällekirjoituksen sallivaksi tehdään tilamallin asetuksissa:

Kuvassa esitetään kaksi asetusta, joiden perusteella päällekirjoitus mahdollistetaan:

  • Ylikirjoitusvalinta “Never overwrite” pitää ottaa pois päältä. Sen sijaan esim. “Create new version by default in Check-in” on hyvä vaihtoehto hyväksytty-tilalle, kun päällekirjoitus halutaan mahdollistaa

  • “Object can be deleted only by system administrators” pitää ottaa pois päältä

Näiden tilamallimuutosten jälkeen vain uudet objektit syntyvät oikeilla asetuksilla ja niiden ylikirjoitus palautuksessa on sallittu. Vanhoilla objekteilla (jotka on luotu ennen näitä asetuksia) ei ylikirjoitus kuitenkaan ole sallittu, vaan vaatii ohjelmantoimittajan apua. Teknisesti ilmaistuna - oletusastuksilla luoduille (siis hyväksytty-tilan oletusasetuksilla) objekti ikäänkuin lukitaan (“Frozen”-lippu) ja tämä lukitus poistuu vain ohjelmantoimittajan toimenpiteillä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.