Skip to main content
Skip table of contents

Rakenne ei siirry ERPiin kun päänimike saa siirtotilan

Ongelma

Päänimikkeelle laitetaan siirtotila päälle. Rakenne ei kuitenkaan siirry ERPiin.


Ratkaisu

Portaalissa pitää asettaa päälle toiminto Child items (item stucture) are transferable every time when parent item reaches state Approved  (=transferable state)


Valitse Portaali > Workflow > Approved > Aseta päälle valinta Child items (item stucture) are transferable every time when parent item reaches state Approved  (=transferable state)

Tässä esimerkissä siirtotila on Approved.  Siirtotila voi olla toki muukin tila, esim. Finished.  Asiakaskohtaisesti voi olla erilainen kuin toimitusjärjestelmässä.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.