Skip to main content
Skip table of contents

Nimikkeen tila mukaan Excel-raporttiin

Problem

Nimikkeen tila näkyy nimikerakenteen listauksessa Excel-raportissa numerosarjana, eikä tilan nimenä

Solution

Nimikkeen tila (tilan tunnus) tulee raporttiin, mutta tila ei kaikissa tapauksisa ole "selväkieleinen", vaan pitkä numerosarja. Tällöin tila pitää tuoda raporttiin tilan nimenä eikä tilan tunnuksena. Avaa raporttipohja muokattavaksi ja lisää raporttipohjaan tilaa vastaava sarake tai muokkaa olemassaolevaa saraketta. Nimeä tila-sarakkeen otsikkosolu nimellä "STATE.STATENAME" tai jos haluat tilan nimen englanninkielisenä, nimeä solu "STATE.STATENAME_EN".

  1. Siirry portaaliin
  2. Valitse System Administration → Reports → Report Templates
  3. Valitse raporttipohjista se, jota haluat muokata
  4. Klikkaa raporttipohjan nimeä
  5. Tee muutokset raporttipohjaan ja tallenna kovalevylle esim. TEMP-kansioon
  6. Palauta muokattu raporttipohja (Valitse "Browse")JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.