Skip to main content
Skip table of contents

ERP-siirto jumissa

Ongelma

ERP-siirto on jumissa. Yksi tai useampi nimike on tilassa "Odottaa" eikä siirtotiedostoa ei ilmesty siirtokansioon.

Ratkaisu 1

Usein syynä on se, että serverillä on odottavia Windows-päivityksiä. Päivitä serverin Windows ja käynnistä Flow-palvelu uudelleen.

Ratkaisu 2

Ensimmäinen tarkistettava asia on aina siirtohakemisto: tuleeko siirtohakemistoon Flow'sta tiedostoja. Jos siirtohakemistoon ei tule mitään, vaikka käyttäjän mukaan pitäisi tulla, vika on Flow-järjestelmässä. Jos siirtohakemistoon tulee tiedostoja, Flow'n puolelta siirto toimii ja vika on luultavasti ERP:n lukupäässä.

Monesti ei voida tietää, mikä nimike vian aiheuttaa. ERP-siirron vikatilanteessa tarkista seuraava lista.

 • Tarkista, että roskakorissa ei ole siirtotilaisia nimikkeitä. Etsi Flow'sta nimikkeitä hakukortin valinnalla "Siirtoa odottavat" (alla olevan kuvan mukaisesti). Mikään hakutuloslistan nimikkeestä ei saisi olla yliviivattu (eli roskiksessa). Tarvittaessa palauta nimike roskiksesta tai poista se kokonaan. Jos poistaminen ei onnistu, varmista, että nimike ei ole osana jotakin tuoterakennetta.
 • Tarkista, että serverillä ei ole odottavia Windows-päivityksiä
 • Tarkista, että ongelmallisella nimikkeellä ei ole siirron esto päällä. Mikäli nimike on geneerinen, on siirronesto päällä aina eikä sitä voi ottaa pois.
 • Tarkista, että ongelmallinen nimike on siirron kannalta oikeassa tilassa, kuten "Hyväksytty"
 • Tarkista, että siirtotila ei ole päällä vanhoilla revisioilla ja onko roskiksessa olevilla nimikkeillä siirtotila päällä tekemällä nimikehaun näillä asetuksilla:

Voit myös tarkistaa lokitiedostot, jotka löytyvät Flow'n palvelimelta seuraavista poluista (jos asennettu D-levylle).

D:\WWW-SERVERS\vertexflow\bin\stdout.log (Tästä lokitiedostosta saattaa löytyä viittaus ongelmanimikkeeseen, jolla voi olla duplikaatti tai rakennelooppi)

D:\WWW-SERVERS\vertexflow\logs\transferbatch.log

Jos saat lokista selville ongelmallisen nimikkeen, on Flow'n käyttöliittymässä tämän jälkeen mahdollista tehdä vielä seuraavat tarkistukset

 • Duplikaatit
  • Nimikkeellä on useita samoja revisioita (esim. kaksi nollarevisiota). Käyttöliittymässä valinnalla "Nimike->Revisiot" ongelma saattaa paljastua.
  • Flow'ssa on kaksi erillistä nimikettä, joilla on sama koodi. Tämä vika saattaa paljastua hakutuloslistalta.
 • Rakenneloopit (nimike on itsensä osana nimikerakenteessa). Tämän voi havaita käyttöliittymässä helposti.

Mikäli edellä luetellut toimenpiteet eivät auta tai et saa niitä itse tehtyä, ota yhteys Vertex-tukeen. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.