Skip to main content
Skip table of contents

Objektin päätiedoston poistaminen ja liittäminen

Mene Flow selaimella objektin (dokumentti, malli, piirustus) kortille.
Valitse Varaa ja Avaa
Napsauta Tiedostot otsikon alla olevan päätiedoston sinistä rattaankuvaa > Tiedoston tiedot -kortti avautuuValitse Poista > Ohjelma varmistaa poiston


Mene takaisin objektikortille
Valitse Vapauta
Liitä uusi tiedosto objektin kortille Tiedostotyyppi -alasvetovalikosta > Liitä tiedosto...


Objektin pitää siis olla varattu, jotta päätiedoston voi poistaa. Sen jälkeen objekti vapautetaan (palautus ei edes ole mahdollinen).


Objektin oletuskielisen katselutiedoston poistaminen

Mene Flow selaimella objektin (dokumentti, malli, piirustus) kortille.
Valitse Varaa ja Avaa
Napsauta Tiedostot otsikon alla olevan päätiedoston sinistä rattaankuvaa > Tiedoston tiedot -kortti avautuu

Valitse alasvetovalikko Katselutiedosto > Poista.


Objektin muiden tiedostomuotojen poistaminen

Mene Flow selaimella objektin (dokumentti, malli, piirustus) kortille.
Valitse Varaa ja Avaa
Napsauta Tiedostot otsikon alla olevan päätiedoston sinistä rattaankuvaa > Tiedoston tiedot -kortti avautuu.

Valitse Poista.


Avainsanat: poista, objekti, päätiedosto, tiedosto

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.