Skip to main content
Skip table of contents

G4 jää jumiin mallia avatessa / G4 hangs when opening model

Ongelma

Mallia avattaessa G4 jää jumiin ja rulla jää pyörimään näytölle. Ohjelma pitää sammuttaa tehtävienhallinnasta.

Ratkaisu

Lähes aina on kyse näytönohjaimen versiosta ja/tai asetuksista

  1. Tarkista, että sinulla on käytössäsi uusin Vertex G4- versio
  2. Aseta näytönohjaimeen 3D- asetuksista profiili "Dassault *", versiolla ei ole väliä.
  3. Jos tämä ei auta, päivitä näytönohjaimen ajuri ja tarkista myös em. asetus


Problem

While opening a 3D model G4 hangs and the software has to be stopped by Windows Task Manager

Solution

Almost always it is a question about display driver settings and/or version

  1. Check that you are using the latest Vertex G4 version
  2. Set display driver settings to "Dassault * (any version)
  3. If this does not help, update display driver version and check above mentioned settingsAvainsanat: näytönohjain, asetukset

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.