Skip to main content
Skip table of contents

Porrastetun leikkauksen teko ei onnistu

Ongelma

Leikkausviivan valinta valitsee vain yhden viivan, joten koko ketjua ei saa valituksi ja näin porrastetun leikkauksen teko ei onnistu


Ratkaisu

Murtoviivan pitää olla yhtenäinen. Tee se valitsemalla "murtoviiva" ja sitten lisävalinnoista "Yhtenäinen viiva". Ks liitekuva.


Jos viiva on jo tehty, sen saa muutetuksi yhtenäiseksi toiminnolla "Yhdistä"Avainsanat: leikkaus, porrastettu leikkaus, leikkausviiva, murtoviiva, yhtenäinen viiva

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.