Skip to main content
Skip table of contents

Levyn leikkausgeometrian siirto laserille / How to export sheetmetal part geometry to laser cutter

Miten siirrät levyn leikattavan geometrian laserille siten, että laser leikkaa siistin jäljen eikä pysähtele kesken leikkuun viivojen päätepisteissä?

How to export sheet metal cutting geometry (dxf) to laser and avoid cutting tool stopping on each line end?


Tee näin:

  1. Tee levystä aukilevitysprojektio (tai jos ei ole aukilevitettävää, projektio levyn päältä katsoen)
  2. Tiedosto - Vie - Tallenna toiseen tiedostomuotoon - valitse .dxf tai .dwg
  3. Valitse tiedoston nimi
  4. Valitse asetusdialogista kääntöasetus DXFtoCNC2. Tämä muuttaa yksittäiset viivat polyline- tyyppisiksi yhtenäisiksi viivoiksi.

Do as follows:

  1. Make a flattened view from the sheet metal part (if there is nothing to unbend, make a top view projection)
  2. File - Export - Save to another format - select "dxf" or dwg
  3. Give file name
  4. Select from Settings dialog "DXFtoCNC2". This converts individual lines and arcs to continuous polylines.


Avainsanat: ohutlevy, sheetmetal, laser, dxf, leikkausgeometria, DXFtoCNC2

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.