Skip to main content
Skip table of contents

Osan piirteet eivät näy oikein

Osaan on tehty piirteitä jotka näkyvät väärin, tai eivät näy ollenkaan.


Ratkaisu

Osan saa usemmiten näkymään oikein kun muuttaa piirtotarkkuutta: Osan ominaisuudet - piirtotarkkuus - anna jokin numeerinen arvo, esim. 0.1. Tällöin osan matemaattisen ja näytölle piirretyn pinnan maksimiero on 0.1 mm. Samalla osan piirto yleensä korjautuu. Huomaa, että jos asetat arvon hyvin pieneksi, piirrettävien pintakolmioiden määrä kasvaa ja osan käsittely saattaa siten hidastua.

Osassa voi olla myös geometrisia virheitä, jotka voi korjata Eheytä- toiminnolla (osamallissa hiiren oikealla Acis-geometria → eheytä).


Avainsanat: osamalli, fasetointi, piirto, geometria, virhe, tarkkuusJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.