Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4 tiedostomuunnokset

ūü§Ē STL-mallin huono visuaalinen ilme (tiedostomuunnokset)

Olen tuonut Vertex G4:n sisälle internetistä löytyneen 3d-mallin, joka on STL-formaatissa.

3d-mallin visuaalinen ilme on huono, se näyttää epätarkalta ei sovellu tässä muodossa suunnittelutyöskentelyyn.

Vaihde.PNG

1. Mitä formaatteja Vertex G4 tukee?

  1. Miten muutetaan kuvassa olevan 3d-mallin visuaalinen ilme?

ūüĆĪ Ratkaisu

STL-formaatti ei ole eri cad-ohjelmien välillä järkevä tapa siirtää tiedostoja sen kuvassasikin näkyvän kolmiorakenteen vuoksi. Tämä formaatti on tarkoitettu lähinnä 3d-tulostukseen, eikä sovellukaan käytännössä järkevästi suunnittelutyöskentelyyn.

Perusohjelmistoon kuuluvat tiedostomuunnosformaatit:

2D-formaatit:

DXF, DXB (Vienti ja tuonti)
AutoDeskin DXF-tiedosto (tekstimuotoinen), AutoDeskin DXB-tiedosto (binäärimuotoinen)
DWG (Vienti ja tuonti) , AutoDeskin tiedostomuoto

3d-formaatit:
SAT (Vienti ja tuonti), Sat on Acis-mallintajan (Spatialin) tiedostomuoto

Vertex suosittelee tätä formaattia tiedostojen muuntoon, mikäli asiakkaalla ei ole käytössä optiona saatavia formaatteja.

STL-kääntäjä (Vienti), stereolitografia-kääntäjä.
STL-malleja käytetään 3D-tulostamiseen. 3D-tulostimet osaavat lukea mm STL-muotoisia tiedostoja.

OBJ (tuonti), 3d-kuorimalli, jossa formaatissa paljon 3d-malleja ilmaiseksi saatavana. Soveltuu suunnittelussa lähinnä ympäristöjen, henkilöhahmojen jne. tuomiseen osana suunnitelmaa.

DAE (Vienti ja tuonti), 3d-kuorimalli, jossa formaatissa paljon 3d-malleja ilmaiseksi saatavana. Soveltuu suunnittelussa lähinnä ympäristöjen, henkilöhahmojen jne. tuomiseen osana suunnitelmaa ja valmiin suunnitelman vientiin ulkoiseen visualisointiympäristöön.

3ds (Vienti), 3d-kuorimalli, jossa formaatissa paljon 3d-malleja ilmaiseksi saatavana. Soveltuu suunnittelussa valmiin suunnitelman vientiin ulkoiseen visualisointiympäristöön.

2d katselutiedostoformaatti:
PDF (2D PDF vienti), 2D PDF voidaan tulostaa sekä 2D-piirustuksesta että 3D-mallista

Vektorigrafiikkaformaatit:

HUOM: Nämä formaatit eivät ole varsinaisia cad-tiedostomuotoja, vaan soveltuvat parhaiten mainos- yms. käyttöön!

SVG (Vienti), Scalable Vector Graphics
HPGL (Vienti), Hpgl-formaatti on kehitetty aikoinana kynäpiirtureita varten. Sitä voidaan käyttää vektorimuotoiseen tiedonsiirtoon laitteille ja ohjelmiin, jotka tukevat hpgl-formaattia.

Rasteri- eli pistegrafikkakuvat/bittikarttakuvat (Vienti ja tuonti)
tiff (Tagged Image File Format)
jpeg (Joint Photogaphic Experts Group)
png (Portable Network Graphics)
bmp (Bitmap image file)
Piirustuksiin voidaan lisätä tiff, jpg, png ja bmp-muotoisia kuvia, joita voidaan skaalata, kääntää, oikaista, siirtää, peilata ja poistaa. Rasterikuvasta voidaan kopioida palasia, tyhjentää alueita ja päällekkäin olevien rasterikuvien osalta voidaan päättää mikä niistä näkyy "päällimmäisenä".

Rasterikuvina piirustuslomakkeisiin on tuotu esim. yrityksen logoja.

Maksulliset tiedostomuunnosformaatit:

STEP (Vienti ja tuonti)
Step-formaatti on laajalle levinnein 3D-mallien tiedonsiirtomuoto. Formaatti on määritelty standardissa ISO 10303, jossa esitetään miten 3D-malli ja siihen liittyvä informaatio kuvataan. Step-kääntäjä lienee saatavilla lähes kaikkiin CAD-ohjelmiin ja se on yleensä varmatoimisempi kuin IGES-formaatti.

HUOM: Käytä ensisijaisesti Step-formatteja, jos pyydät malleja muista ohjelmista tai lähetät malleja muihin ohjelmiin.

IGES (Vienti ja tuonti)
IGES (Initial Graphics Exchange Specification) on vanha tiedostoformaatti, jonka avulla on siirretty sekä 2D- että 3D-tiedostoja eri CAD-järjestelmien välillä. Formaattia ei tueta yhtä hyvin kuin STEP-formaattia, joten jos kumpaakin formaattia on saatavilla, niin pyydä mallit Step-formaatissa.

IFC (Vienti ja tuonti)
IFC-mallit (Industry Foundation Classes) on kehitetty kuvaamaan rakennusteollisuuden tarvitsemia mallirakenteita. Sopii sekä tuontiin että vientiin (import ja export)

3D PDF (Vienti)
PDF-tiedostoja voi katsella yleisillä selaimilla, joten 3D-PDF-malleja voi katsella, pyöritellä ja zoomailla laiteriippumattomasti, kunhan laitteessa on jokin yleinen internet-selain. Pakollinen jos hankitaan optio 3D Presenter

3D DWG (Tuonti), Autodeskin 3d-tiedostomuoto

SW Solidworks (Tuonti), Voit tuoda SolidWorksistä sekä osa- että kokoonpanomalleja Vertex:iin. SolidWorks mallin versiotuki riippuu myös Vertex-ohjelmiston versiosta.

SNDF (Vienti), SDNF-tiedostomuotoa (Steel Detailing Neutral File) käytetään laitos- ja rakennusmalleissa olevien profiilirakenteiden vientiin lujuuslaskentaohjelmistoon, esimerkiksi Femdatan Finsap-ohjelmistoon. Toiminto löytyy vain Profiilirakennesuunnittelu-valikosta.

DGN (Tuonti), DGN-formaatti on Micro Station-ohjelmiston käyttämä 2D-tiedostomuoto.

ūüďé Related articles

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.