Skip to main content
Skip table of contents

Koneistettavat valuosat

Taustaa

Valuosien mallinnuksessa syntyy usein osamalliin paljon piirteitä. Tämä aiheuttaa sen, että piirteiden muokkaus hidastuu, koska ohjelma joutuu suorittamaan ja päivittämään mallinnuksen piirrevaiheet jokaisen piirteen muokkauksen yhteydessä. Piirteiden määrää ja siten myös vasteaikaa voi helposti vähentää tekemällä valuosasta erillinen malli ja suorittamalla työstöt koneistuskokoonpanossa. Sama valumalli voi olla useassa eri koneistuskokoonpanossa ja siten saadaan samasta osasta koneistettuja osia eri käyttötarkoituksiin. Myös samassa kokoonpanossa voi koneistuksia olla eri ilmiasuissa.

Sama tekniikka toimii hyvin myös 3d- tulostettaville osille joita koneistetaan tulostamisen jälkeen. Näissäkin osissa on tyypillisesti paljon piirteitä.

Tee näin

Mallinna ensin valuosa

Vain valumalliin tarvittavat piirteet, ei koneistuksia.

Kuva 1: Valuosan malli.


Tee koneistuskokoonpano

ja lue siihen em. valuosa.

Kuva 2: Kokoonpano, jossa koneistettavaksi tuotu valumalli.

Mallinna työstävät osat

Tee paikallinen osa tai useampia osia, joille määrittelet ominaisuuden "Työkalu".


Kuva 3: Uusi koneistus.

Mallinna piirteet normaalisti. Lopputuloksena esim. kuvan mukainen geometria.

Kuva 4: Koneistukset kokoonpanossa. "M"- näppäimellä voit asettaa työkalu- tyyppiset osat näkyviin ja pois näkyvistä.


Lisäasetukset

Jotta koneistukset kohdistuisivat vain tähän kokoonpanoon, aseta koneistaville osille ominaisuus:

Kuva 5: Koneistavan osan ominaisuuksia.


Suorita koneistukset

(hiiren oikealla: Työstävät piirteet - suorita)

Kuva 6: Lopputuloksena koneistettu vaihteiston kansi.


Yhteys reaalimaailmaan

Kokoonpanon rakenne noudattaa samaa periaatetta kuin kuvassa esitetty työvaiheistus osan valmistuksessa. Valmis osa on oma nimikkeensä mutta myös puolivalmiste-valu voi olla oma nimikkeensä jos se toimitetaan varastoon etukäteen.

Tuoterakenne


Jos käytössä on Vertex Flow, näkyy kokoonpano siellä kuvan mukaisena rakenteena:Avainsanat: koneistuskokoonpano, työstöt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.