Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4 kaatuu piirustuksen leikkausprojektion päivittämiseen

Ympäristö

Vertex G4 29.0.04 ja uudemmat

Ongelma

Kun päivitän piirustusta, ohjelma kaatuu leikkauskuvannon päivittämiseen, kuten videossa alla:

Piirustuksen päivitys kaataa.mp4

Ratkaisu

Ongelma on korjattavissa. Suorita mallin analysointi ennen piirustuksen päivittämistä. Tämä merkkaa rikkinäistä ACIS -geometriaa sisältävät osat ja päivittää projektion luotettavammalla, joskin hitaammalla tavalla:

Piirustuksen päivitys ei kaada.mp4


Avainsanat: piirustuksen päivitys, projektio, leikkausprojektio, virheellinen, acis, geometria


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.