Skip to main content
Skip table of contents

Flow'n uudistukset 2024, koko lista

120 bugikorjauksen lisäksi Flow'hun on tehty seuraavat uudistukset:


Massahyväksyntä: mahdollisuus vaihtaa dokumenttien tilat rakenteiden mukana

Katso esittely pääsivulta

VXLOW-56

Haut: dokumenttien hakutuloksiin tiedostopääte

Dokumenttien hakutulosriveillä näytetään päätiedoston nimen pääte (esim. .docx)

Katso kuva hakutuloksista. Katso kuva projektin liitoksista

PDM-12146

Haut: suodattimet yhtenäistetty

Saat suodatettua hakutoimintojen tulossivujen, keräilykorin, objektikortin liitynnät-lohkon ja nimikkeiden hyväksyntäsivun sisällön identtisillä käyttöliittymäkomponenteilla.

Katso kuva keräilykorista hakutuloksista.

VXFLOW-199

Tuoterakenteet: rakenteen kopiointi

Katso esittely pääsivulta

Rakenteen kopioinnilla saat tehtyä tuoterakenteesta kopion niin, että tarvittavat osat saavat uudet tunnukset.

Lue lisää rakenteen kopioinnista

PDM-12508

Käyttöohjeet: Knowledge Base -sivuston uudistus

Käyttöohjesivuston rakenne ja sisältö on uudistettu yhtenäiseksi ja loogisemmaksi.

Katso uudet Flow-käyttöhjeet

PDM-12519

OpenAPI: lisäyksiä rajapintaan

  • ERP-siirtotietojen (transfer status) haku, (23.0.03)  PDM-12427
  • Useiden PDF- ja muiden johdannaistiedostojen lisäys, (23.0.06)  PDM-12497
  • Nimikkeen luonti rakenteineen yhdellä end-pointilla, (23.0.06) PDM-12438
  • OpenAPI versio 2 (autentikointi)

Flow for SolidWorks: parannuksia ja uusia ominaisuuksia

  • Taustakääntäjä luo Malli (SW):hen liittyvästä STEP-tiedostosta Vertex-kevytmallin. Näin saadaan SW-mallit mukaan G4-kokoonpanoihin kevennettyinä. PDM-12524
  • Painon laskennan tulos myös grammoina PDM-12623
  • Piirustuslomakkeen vaihto Flow'hun tallennettuun lomakkeeseen, katso kuva. SWADDIN-584

Tuonti: tuonnin pakolliset kentät määritellään objektikortin muokkauksessa eikä enää PAGES-tekniikalla

Objektikortin muokkauksen pakollisuus-valintaruutu tukee nyt myös objektien tuonti-toimintoa: pakollinen kenttä käyttöliittymässä on pakollinen myös tuonnissa.

Katso pakollisuus-valintaruutu. Katso vanha tyyli PAGES-tekniikalla.

PDM-12474

Objektikortit: jaa-toiminnon uudistaminen

Jaa-toimintoa on modernisoitu.

Katso kuva objektikortin jaa-toiminnosta.

PDM-12147

Objektikortit: katsele-toiminto

Voit käynnistää suoraviivaisemman (eli Flowletia hyödyntävän) dokumentin Katsele-toiminnon suoraan objektikortilta.

Katso kuva mallin objektikortista.

PDM-12673

Objektikortit: tila-kenttä

Voit vaihtaa objektin tilaa napsauttamalla tila-kenttää, eikä sinun tarvitse enää osua pieneen kynäkuvakkeeseen.

Katso kuva objektikortin tilakentästä.

VXFLOW-298

Objektikortit: tunnuksen tarkistus

Laittomat merkit (kuten esimerkiksi space) on estetty objektikortin tunnus-kentässä. Sallitut ovat _-+./ a-ö A-Ö 0-9

PDM-12568

Objektikortit: keskustelukommentit uudistuneet

Kommunikoi objektikortin välityksellä: kirjoita kommentteja objektikorttiin keskustelutoiminnolla ja reagoi niihin peukuilla tai vastaamalla. Saat ilmoitukset toisten viesteistä etusivullesi tilaamalla ne objektikortilta tai kommentoimalla tai muokkaamalla objektia. Voit myös tilata ilmoitukset sähköpostiin.

(Joillekin yrityksille on räätälöity esimerkiksi projekti- tai nimikekortteja, joissa on vanhanaikainen keskustelukommentti-elementti. Nuo vanhat käyttöliittymäelementit kannattaa ottaa pois, Flow osaa näyttää nuo vanhat 23.0:n kommentitkin.)

Katso kuva keskustelukommenteista. Katso lisää täältä.

VXFLOW-34

Objektikortit: liityntälohkon muokkaus (23.0.09)

Voit muokata objektikortin liityntöjen listausta. Tämä tehdään yhdessä Vertex Systems Oy:n asiantuntijan kanssa erillisenä projektina.

Katso maininta ohjesivulta.

VXFLOW-45

Objektikorttien muokkaus: kirjoitussuojattu kenttä

Voit luoda kenttiä, joihin ei voi kirjoittaa. Soveltuu kentille, joiden arvo tuodaan integraatiolla toisesta järjestelmästä, esimerkiksi OpenAPI:lla. 

Katso kuva kentän määrittelykomponentista. Lue lisää objektikorttien muokkauksesta.

PDM-12490

Nimikekortit: rakennelohkon muokkaus

Voit tehdä oman yrityskohtaisen välilehden nimikerakennelohkoon

Katso kuva. Lue lisää täältä.

VXFLOW-60

Revisiointi: vastuuhenkilötiedot pois vanhalta revisiolta

Kun teet objektista uuden revision, Flow poistaa vanhan revision vastuuhenkilötiedon.

Lue miten voit kytkeä pois em. ominaisuuden avainsanalla new.revision.clear.assignee

VXFLOW-216

Turvallisuus: portaaliin pääsy vain pääkäyttäjälle

Flow-järjestelmän ylläpitoon tarkoitettuun portaaliin pääset vain, jos kuulut System Administrator -ryhmään.

PDM-12647

Taustakääntäjä: monisivuisten piirustusten PDF-muunnos

Monisivuinen piirustus muunnetaan PDF-muotoon PDF-kirjaksi. Piirustuskortin esikatselukuva tulee pienimmän sivunumeron mukaan.
Lue lisää tiedostomuunnoksista.

PDM-12246

Taustakääntäjä: Office-dokumenttien PDF-tiedoston nimikonversio ominaisuustietojen mukaan (23.0.08)

Myös toimistodokumenteista käännettävien PDF-tiedostojen tiedostonimiin voit vaikuttaa.

Lue lisää rinnakkaistiedostojen nimeämisestä

PDM-12669

Taustakääntäjä: DWG- ja DXF-muunnosten räätälöintimahdollisuus

Voit muokata asetuksia, jotka vaikuttavat taustakääntäjän DWG/DXF-kirjoittajaan.

Lue lisää täältä.

VXFLOW-202

Rakennepuu: mahdollisuus piilottaa nimikkeeseen liittyvät piirustukset nimikerakennepuusta (23.0.11)

Voit vaikuttaa nimikerakenteessa näytettävien liittyvien dokumenttien tyyppeihin. Voit poistaa esimerkiksi piirustukset tai lisätä toimistodokumentit puuhun.

Katso kuva, jossa rakennepuussa näytettään vain mallit, malli SW:t ja malli muut sekä toimistodokumentit avainsanan arvolla model, model_sw, model_other, 0000000001. Lue lisää avainsanasta structuretree.objecttypes

VXFLOW-41

Keräilykorit: jaettu keräilykori

Voit jakaa keräilykorin muille käyttäjille.

Katso kuva. Lue lisää täältä. Katso esittely pääsivulta

VXFLOW-85

Keräilykorit: mahdollisuus suureen määrään keräilykoreja

23.0-versiossa jo pari-kolmekymmentä koria aiheutti ongelmia käyttöliittymässä, mm. objektin lisääminen koreihin estyi. Tämä ongelma on korjattu, ja lisäksi voit hallita korien näkyvyyttä ja piilottaa koreja Keräilykorit-sivun avulla. Sivu avautuu Arkisto-välilehden otsikosta Suosikit ja Keräilykorit.

Katso kuva. Lue lisää täältä.

VXFLOW-108


Keräilykorit: räätälöityjen kenttien arvojen massamuokkaus

Keräilykorin avulla tehtävä usean objektin metadatan muokkaus sisältää nyt myös nk. asiakaskohtaiset kentät eli kentät, joiden tietokantanimi alkaa C_

Jos Flow-järjestelmässäsi asiakaskohtaiset kentät olivat jo Flow 23.0:ssa mukana keräilykorin muokkaussivulla (toteutettuna nk. pages-tekniikalla), voit piilottaa nämä automaattisesti näkyvät kentät sivulta avainsanalla trolley.multiedit.customfields.

Katso kuva keräilykorin ominaisuustiedot-sivun Lisätiedot-lohkon alaosasta, jossa kaksi räätälöityä kenttää: Oma valikko ja Tilavuus.

VXFLOW-38


Painon laskenta: tuki usealle kappalemääräyksikölle

Painon laskentaan tuki usealle kappalemäärää tarkoittavalle yksikön arvolle: KPL, PCS ja PC. G4:ssä sallitaan kuitenkin vain yksi arvo.

Katso kuva yksikön PCS määrittelystä.

VXFLOW-22

Pääkäyttäjän toiminnot: portaalin ulkoasua modernisoitu

Portaalipuolen sivujen ulkoasua on yhtenäistetty Flow'n muun käyttöliittymän mukaiseksi.

Katso kuva, jossa on kuvaruutukaappaus ohjelmaversioista 23.0 ja 24.0.

VXFLOW-174

Pääkäyttäjän toiminnot: valikoiden määrittelyä helpotettu

Attribute Values -sivulla määriteltävät valikoiden arvot järjestyvät kentän nimen lisäksi myös järjestysnumeron mukaan.

Katso kuva aiemmasta ohjelmaversiosta. Vertaa kuvaan uudesta ohjelmaversiosta.

VXFLOW-90

Käyttäjätiedot: erilliset kentät etu- ja sukunimelle

Käyttäjähallintamuutoksen vuoksi Flow'n käyttäjän nimikenttä jaetaan kahteen kenttään: etunimelle ja sukunimelle tulee omat kentät. Flow 24.0 päivitys tekee muutoksen automaattisesti. Se olettaa, että nimet ovat 23.0:ssa muotoa Etunimi Sukunimi. Jos tämä arvaus meni pieleen, voit kääntää kerralla vaikka kaikki nimet swap-toiminnolla. Flow 24.0:ssa myös sähköpostiosoite ja nimikirjaimet ovat pakollisia käyttäjätietoja.

Katso kuva.

VXFLOW-302

Raportointi: kokonaissummalista

Uusi raporttipohja Kokonaissummalista laskee yhteen nimikekohtaiset määrät. Perinteinen summalista ei huomioi dimensions-tietoa, vaan eri arvoista syntyy raporttiin omat rivit eikä niitä lasketa yhteen.

Katso kuva raporttipohjan valinnasta. Vertaile saman rakenteen summalistaa ja kokonaissummalistaa. Lue Lisää.

VXFLOW-89

ERP-siirto: puretun nimikkeen rakenne mukaan rakenteen siirtotiedostoon (23.0.09)

Yritykselläsi voi olla on tarve piilottaa suunnittelijoiden luoma tuotteen osaluettelohierarkia eli puumainen rakenne ERP-siirron yhteydessä ja helpottaa siten valmistusrakenteen luontia ERP-järjestelmässä.

Nimikekortin Valmistus-välilehden Purku-rastilla voit ohjata siirtotiedostoa niin, että purettu rakenne siirtyy mukana. Kytke ominaisuus päälle transfer.properties-tiedoston avainsanoilla.

Lue lisää.

VXFLOW-77


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.