Skip to main content
Skip table of contents

Lisää kirjanmerkkiYleistä

Kirjanmerkkien avulla voit luoda dokumentaatiolle rakenteen.

 • Kun dokumentaatio on kirjanmerkeillä järjestelty omiin kansioihinsa, voit koostaa tuotteen tai projektin eri osa-alueista pdf-kirjoja eri tarkoituksiin.
 • Kirjanmerkit luovat perustan mapitustyökalun käytölle.  

Katso: Mapitustyökalu


Lisää kirjanmerkki

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Muut > Kirjanmerkki.

(3) Valitse kirjanmerkkiin liittyvä luokite.

(4) Valitse tilannekohtainen toiminto Uusi kirjanmerkki.

 • Flow avaa keskusteluikkunan Lisää kirjanmerkki.

(5) Hyväksy, syötä tai hae

 seuraava vapaa kirjanmerkin tunnus.

(6) Syötä kirjanmerkin nimi

(7) Syötä tai hae sanakirjasta 

 kirjanmerkin kuvaukset.

(8) Valitse pohjat esivalintapainikkeen 

 avaamasta listasta, esimerkiksi

 • Mapituksen xml pohja (FI)
 • Tarjouksen xml pohja (projekti/EN)
 • Tarjouksen xml pohja (projekti/FI)

(9) Valitse Julkisuusaste

(10) Luo kirjanmerkki valitsemalla OK.


Lisää keräilyehdot

 • Jos lisäät kirjanmerkkiin keräilyehdot, älä lisää siihen rakennetta.
 • Kirjoita keräilyehtoon Flow'n kenttien nimiä ja niiden arvoja.

(1) Valitse kirjanmerkki

(2) Valitse toiminto  Kirjanmerkki > 

Varaa.

(3) Valitse Keräilyehdot-lohko

(4) Syötä ehdon järjestysnumero kenttään Järjestys

 • Ehdot tulkitaan numerojärjestyksessä.

(5) Syötä Ehto, joka koostuu kentän nimestä ja kentän sisällöstä.

 • Kirjoita Flow'n kentän nimi isoilla kirjaimilla ja
 • Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=) ja
 • Kirjoita kentän sisältö (arvo) lainausmerkkien sisään.
 • Esimerkiksi: CLASSIFICATION="10|12"

(6) Valitse toiminto OK.

 • Flow lisää rivin uutta keräilyehtoa varten.

(7) Toista tarvittaessa vaiheet 4...6

(8) Valitse toiminto Kirjanmerkki > 

Palauta.


Esimerkki keräilyehdosta

Mapitustyökalu kerää dokumentit, joilla on kaksi ehtoa: luokite "40|403" (Huolto) ja tila "Hyväksytty".

 • CLASSIFICATION ja STATENAME ovat Flow'ssa olevat kenttien nimet.


Määritä tarvittaessa Rakenne

 • Rakenteen avulla voit määritellä mapitustyökalulla tuotetulle dokumentaatiolle tuoterakenteen kaltaisen hierarkian.
 • Jos lisäät kirjanmerkkiin rakenteen, älä lisää siihen keräilyehtoja.

(1) Valitse kirjanmerkki

(2) Valitse toiminto  Kirjanmerkki > 

Varaa.

(3) Valitse Rakenne-lohko

(4) Syötä tai hae kirjanmerkin tunnus tai perusta rakenteeseen uusi kirjanmerkki..

 • Syötä kirjanmerkin tunnus ja valitse toiminto Lisää tai
 • Valitse toiminto Hae nimikkeitä, joka avaa kirjanmerkkien hakunäytön, josta voit valita yhden tai useamman kirjanmerkin tai
 • Valitse toiminto Uusi, jolla voit perustaa uuden kirjanmerkin.

(5) Valitse toiminto Kirjanmerkki > 

Palauta.


Esimerkki kirjanmerkin rakenteesta

Kirjanmerkki Tarjousasiakirja kerää dokumentaation järjestyksessä:

 1. Tarjousdokumentit
 2. Tekniset erittelyt
 3. Layout piirustukset.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.