Skip to main content
Skip table of contents

Käytä mapitustyökaluaYleistä

Mapitustyökalun avulla kerätään tuoterakenteeseen liittyvät, ohje-luokitteluun kuuluvat dokumentit PDF-kirjaksi.

Mapin tulostaminen edellyttää, että toimituskokonaisuus (päätason nimike) on liitetty tuotteeseen tai projektiin (tai aliprojektiin).


Taustaa

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet tarvitaan nykyään yhä useammin toimitetun laitteen ominaisuuksien mukaisena koosteena.

 • Vertex Flow'n mapitustyökalun toiminta perustuu siihen, että tuoterakenteen nimikkeisiin liittyvät ohje-luokitteluun kuuluvat dokumentit voidaan kerätä PDF-kirjaksi.
 • Kirja kuvaa siis juuri toimitetun kokonaisuuden mukaisen ohjeistuksen.

Esimerkki: Tuotteen käyttöohjeeseen liittyvät dokumentit on jaettu luokitteiden avulla kolmeen luokkaan.


Käytä mapitustyökalua

(1) Valitse tuote tai projekti, johon liittyy rakenteellinen nimike.

(2) Valitse toiminto Työkalut > Mapitustyökalu.

 • Flow avaa keskustelunäytön Tee PDF-kirja: XYZ.

(3) Valitse Kirjanmerkki esivalintapainikkeen 

 avaamalta listalta.

 • Vain sellaiset kirjanmerkit ovat valittavissa, jotka on asetettu pohjaksi.

(4) Valitse kieli.

 • Ellei sisältökieltä ole valittu, käytetään oletuskieltä.

(5) Valitse sivukoko.

(6) Valitse PDF-kirjan sivujen suunta.

 •  Vaaka tai Pysty.

(7) Valitse tarvittaessa 

Rakenna sisällysluettelo.

(8) Valitse tarvittaessa 

Lisää kansilehti.

(9) Valitse tarvittaessa rakennetasot, joista PDF-kirja koostetaan.

 • Oletuksena (-) dokumentaatio kerätään kaikilta rakennetasoilta.

(10) Valitse toiminto Tee.

 • Flow tekee dokumenteista PDF-kirjan ja lisää siitä linkin kohtaan Luotu.

Käyttörajoitus

Mapitustyökalun käyttö edellyttää, että käyttäjä kuuluu ryhmään, jonka ominaisuuksiin on lisätty oikeus "Product model configurator".


Pääkäyttäjän toimintoja


Aseta kirjanmerkki pohjaksi

Mapitustyökalun käyttö edellyttää kirjanmerkin valintaa.

 • Vain sellaiset kirjanmerkit voidaan valita, jotka on asetettu pohjaksi.
 • Muita kirjanmerkkejä ei valinta näytä.

(1) Valitse Arkisto-välilehti.

(2) Valitse Muut > Kirjanmerkki.

(3) Valitse toiminto Hae tai valitse Luokite joka hakee ao. kirjanmerkit.

(4) Valitse kirjanmerkki.

(5) Valitse toiminto Kirjanmerkki > Aseta pohjaksi.

 • Flow pyytää vahvistusta.

(6) Valitse toiminto OK.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.