Skip to main content
Skip table of contents

Mitä uutta Vertex G4PI 2024

   

Esittelimme nämä uudistukset Vertex G4PI:n pääversiossa 30.0.0 (Vertex 2024)

Käyttöjärjestelmä

  • Suosittelemme käyttöjärjestelmäksi Windows 10/11 ja sen uusimpia päivityksiä.

Vertex G4PI tarjoaa vaivattoman käyttäjäkokemuksen parannellun käytettävyyden ja projektien tietojenhallinnan myötä


Vertex G4Plantin, G4PI:n ja Flow'n putkilinjatietojen hallinta on keskitetty, jolloin tieto löytyy samasta paikasta niin malleille kuin kaavioillekin

Muokkaa ja käytä PI-kaavioiden raportteja helpommin Vertex G4PI:ssä ja Flowssa

Vertex G4PI:n symbolien käytettävyyttä ja projektitietojen vientiä on päivitetty

Uusia ominaisuuksia ja parannuksia

Uudistimme PI-tietokantojen raporttipohjat

Uudistimme PI-tietokantanäyttöjen kautta tehtävien Excel-raporttien pohjat käyttämään helpommin muokattavissa olevaa tekniikka. Tutustu tarkemmin tähän tekniikkaan ohjelman Ohje-valikosta löytyvän ohjeen Excel-raporttipohjan rakenne avulla. Löydät uudet Excel-raporttipohjat polusta \system\forms\PI-ExcelTemplates.

Päivitemme kaikkien kahdeksan PI-tietokannan katselunäytön tiedostoihin (form) Excel-raportit käyttäämään uutta parametriohjelmaa pi_to_xls_template.prg. Jätimme myös vanhat parametriohjelmat (esim. pi_xls.prg) ja raporttipohjat (esim. pi_pipe_old) ohjelmaan siirtymäajaksi. Voit käyttää räätälöimiäsi tietokantanäyttöjä ja raportteja normaalisti versiossa 2024.

Ota yhteyttä tukipalveluun, jos tarvitset apua uusien tai vanhojen raporttipohjien käyttöönotossa. (Vertex ID: VXPLANT-8)

Loimme laitekorttien raporttipohjat Flow'hun

Loimme vastaavat raporttipohjat Flow'hun. Näiden raporttipohjien avulla Flow-selainkäyttöliittymän käyttäjä voi listata projektin laitekortit tyyppikohtaisesti ulkoasullisesti samanlaisiin Excel-raportteihin kuin G4PI-käyttäjä. Siirtämällä esimerkiksi projektin säiliöiden laitekortit Keräilykoriin, voit tuottaa korin työkalujen avulla listauksen laitekorteista Excel-muodossa. (Vertex ID: VXPLANT-8)

Yksinkertaistimme putkilinjan tietojen tallentamisen projektille

Versiosta 2024 alkaen käytössäsi on vain yksi tietokanta, jonne tallennat putkilinjojen tiedot G4Plantista, G4PI:stä ja Flow'sta. Tämä selkeyttää tietojen tallentamista ja käsittelyä sekä mahdollistaa linjaposition tietojen tallentamisen myös mallin puolelta Flow'hun.

Aikaisemmin putkilinjojen tiedot tallennetuivat kaaviopuolelta projektikohtaiseen tietokantaan d_PROJEKTI-151. Mallin puolella vastaava projektikohtainen tietokanta oli d_POSITIONDATA, jota oli mahdollista käyttää ilman PI-kaaviota ja sen kanssa. 3D-puolen tietokannan tiedot eivät siirtyneet kaavioon eikä kaavion tiedot päivittyneet mallipuolelle ilman erillistä päivityskäskyä.

Sulautimme tietokannat yhteen ja harmonisoimme uuden tietokannan kentät vastaamaan kummankin tietokannan aikaisempia kenttiä. Jatkossa uusille projekteille syntyy versiolla 2024 ainoastaan tietokanta d_PROJEKTI-151, joka on täysin Flow-yhteensopiva. Putkilinjan tietoihin tehtävät muutokset kulkevat nyt molempiin suuntiin.

Mikäli projekti on perustettu versiolla 2023 tai sitä aiemmin ja kyseinen projekti sisältää "vanhan" tietokannan POSITIONDATA, niin versio 2024 osaa yhä lukea ja tukea tätä tietokantaa. Tälläisessä tapauksessa projektin putkilinjojen käsittely toimii kuten ennenkin eikä täyttä Flow-tukea ole.

Lisäsimme PI-kaavion putkilinjan laitekortille (PUTKILINJATIEDOT) uusia kenttiä (vihreät laatikot alla olevassa kuvassa) ja vaihdoimme muutaman olemassa olevan kentän (sininen laatikko alla olevassa kuvassa) paikkaa. Samat muutokset on toteutettu Flow'n selainkäyttöliittymässä olevalle putkilinjan laitekortille. Mallin puolelta avautuvan tietokantanäytön (LINJAPOSITION TIEDOT) merkittävimmät muutokset ovat virtauksen yksikön muuttuminen m3/h > m3/s, muutaman kentän paikan vaihtaminen ja sivulla kaksi olevien lisäkenttien määrän supistaminen 16 rivistä kahdeksaan (8) riviin. (Vertex ID: VXPLANT-48)

Muutimme symbolien lisäystavan asetuksen oletusarvon

Vaihdoimme Symbolin lisäystavan asetuksen oletusarvoksi automaattisen piiloviivojen poiston. Lisäksi piiloviivojen poisto ja risteävien linjaviivojen leikkaus suoritetaan aina piirustusta avattaessa arkistosta tai Flow'sta riippumatta lisäystavan asetuksen arvosta. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.01. (Vertex ID: PLANT-4561)

Lisäsimme varmistuskysymyksen projektikohtaisten asetustiedostojen Flow-vientiin

Paransimme toiminnon Vie projektin tiedostot käyttöturvallisuutta. Ohjelma esittää jatkossa varmistuskysymyksen käyttäjälle, jonka tulee hyväksyä tai hylätä projektikohtaisten asetustiedostojen vienti Flow'hun. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.01. (Vertex ID: PLANT-4555)

Symbolien automaattisen vaihdon asetus

Kaaviossa olevat PI-symbolit vaihdetaan oletuksena automaattisesti symbolin luokitteen muuttuessa. Muutoksen voi tehdä joko laitekortin tai tietokannan kautta. Automaattinen vaihto voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä. Asetuksen voi vaihtaa toiminnolla Symbolien automaattisen vaihdon asetus, joka löytyy PI-kaaviopiirustuksen työkalunauhan Symbolit-ryhmän alasvetovalikkosta. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.08. (Vertex ID: PLANT-4635)

Tallenna myös ääni ruudunnauhoituksiin

Olemme lisänneet Videointi-työkaluun mahdollisuuden tallentaa ääntä.

Äänilähteenä voi olla mikrofoni tai järjestelmän äänet. Voit itse valita mitä sisääntulolaitetta käytät.

Voit nyt tehdä opasvideoita entistä helpommin ja laadukkaammin. (Vertex ID: VX-8217)

Ohjelma luo automaattisesti kansiorakenteen videoinnin aikana muodostuville tiedostoille.

 Käyttäjän on helpompi löytää valmiit tuotokset ohjelman user-kansiosta sijatisevasta kansiosta ScreenRecorder.

Kansiorakenteessa on kolme alikansiota: Log, Temp ja Video.

Näistä kansio Video sisältää valmiit nauhoitukset äänen kanssa tai ilman.

Voit toki tallentaa nauhoituksesi haluamaasi kansioon vapaasti. (Vertex ID: VXCORE-112)

Vertex G4PI 2024 pääversion päivitys

Näin saat uuden version käyttöösi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.