Skip to main content
Skip table of contents

Esimerkki mapitustyökalun käytöstäYleistä

Tässä esimerkissä mapitustyökalulla kerätään käyttöohjeet hierarkkisesti.

Käyttöohjekansio koostuu neljästä alirakenteesta:

 1. Valmistelevat työt
 2. Asennusohjeet
 3. Käyttöohjeet
 4. Huolto-ohjeet

Tällöin jokaiselle sidosryhmälle voidaan tuotaa oma toisista poikkeava kansio, esimerkiksi

 • Asiakkaalle tehdään kansio, jossa on kohdat 1, 2, 3 ja 4.
 • Huolto-organisaatiolle tehdään kansio, jossa on kohta 4.
 • Asentajalle tehdään kansio, jossa on kohta 1 ja 2.

Katso: Mapitustyökalu


Dokumenttien luokittelu

Dokumenteilla on mm. luokite 40 Käyttöohje, joka jakautuu tarkentaviin luokitteisiin:

 • 401 Asennus
 • 402 Käyttö
 • 403 Huolto


Kirjanmerkit

Esimerkki sisältää viisi kirjanmerkkiä, joista Käyttöohjekansio, päätaso on asetettu pohjaksi ja jolla on rakenne.

 • Jokaista käyttöohjekansion rakennetta varten on luotu oma kirjanmerkki.


Dokumenttien mapitus

Kuvassa (1) näkyy tuotteeseen liittyvä rakenne dokumentteineen.

Kuvassa (2) näkyy nimikkeeseen VX3000033 liittyvät dokumentit listattuna.

 • Kehystettynä näkyy huoltoon liittyvän dokumentin luokite 40|403 Huolto.


Kuvassa (3) on valittu Huolto-kirjanmerkki.

Kuvassa (4) näkyy Huolto-kirjanmerkin sisältämät kaksi keräilyehtoa:

 • Dokumentin luokite (CLASSIFICATION)  on 40|403 eli "40 Käyttöohjeet" ja sieltä "403 Huolto" sekä
 • Dokumentin tila (STATENAME) on Hyväksytty.


Kun keräät käyttöohjekansion kuvan (1) tuoterakenteesta,

 • ohjelma hakee nimikkeisiin liittyvät (2) dokumentit,
 • valitsee niistä ne, joilla on kirjanmerkeissä (3) määritellyt ominaisuudet (4)
 • ja koostaa niistä PDF-kirjan.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.