Skip to main content
Skip table of contents

Mitä uutta Vertex G4PI 2023


Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4PI:n pääversiossa 29.0.00 (Vertex 2023)

Käyttöjärjestelmä

  • Suosittelemme käyttöjärjestelmäksi Windows 10 ja sen uusimpia päivityksiä.
  • Windows 7 -käyttöjärjestelmä ei ole enää tuettu versiossa Vertex G4PI 29.0.00 (Vertex 2023) eikä ohjelmaa enää voi käynnistää siinä.

Vertex G4PI 2023 - Uutta tehokkuutta ja käytettävyyttä kaaviosuunnitteluun


Yhä laajempi tietojen päivittyminen kaavion elementtien välillä.

  Uudistuksia PI-kaaviosuunnitteluun Flow-käytössä.

Lisää toimintoja kaaviosymbolien vaihtoon ja positiotekstien kohdistamiseen.

Uusia ominaisuuksia ja parannuksia

Mistä/Mihin-tiedot päivittyvät nyt automaattisesti, jos liittyvän elementin positio muuttuu

Mistä/Mihin-tieto päivittyy nyt automaattisesti liittyvälle putkilinjalle, jos linja lähtee toiselta putkilinjalta tai laitteelta/säiliöltä ja näiden positioita muutetaan. Päivitys tapahtuu sekä yksittäisen laitekortin muokkauksen yhteydessä että massamuokkauksissa listanäyttöjen ja Excel-muokkausten kautta.

Jos Flow-käytössä yksittäistä laitekorttia muokataan ja positiota muutetaan Flow-selainkäyttöliittymän kautta, niin tiedot saadaan päivittymään liittyville putkilinjoille Tietojen periyttäminen -toiminnon kautta. Periytys tulee tehdä jokaiselle elementtityypille erikseen. Samalla tavalla toimivat myös liittyvien positioiden ja muiden periytyvien tietojen päivitys.

Huom! Putkilinjan laitekortilla Mistä/Mihin kentät ovat nyt vihreäksi merkatut, jos kytkennät on tehty uudella liitostavalla ja liittyvät positiot löytyvät projektista ts. samasta tai toisesta kaaviosta. Tämän lisäksi positioon liittyvät samasta kaaviosta löytyvät elementit merkataan. Vanhojen pelkkien tekstimuotoisten Mistä/Mihin-liitosten osalta kenttiä ei merkata, mutta samasta kaaviosta löytyvät elementit merkataan.

Mikäli liittyvällä putkelle, laitteelle tai säiliölle on määritetty arvo kenttään Pos. kuvaan, niin tämä arvo näkyy Mistä/Mihin-kentässä. (Vertex ID: PLANT-4410)

Päivitystoimintoja tietokannalle d_FLOWMAT2

Lisäsimme virtaavien aineiden tietokantaan d_FLOWMAT2 uusia kenttiä teknisen laskennan tueksi. Näiden kenttien päivittäminen asiakaskohtaisiin tietokantoihin tapahtuu automaattisesti, kun jokin ohjelman teknisistä laskennoista käynnistetään ensimmäisen kerran uudella pääversiolla 2023. Lisäksi olemme lisänneet kyseisen tietokannan päivittämiseen toiminnon, jonka avulla voit tarvittaessa päivittää tiedot Vertexin ylläpitämästä tietokannasta käyttäjän ylläpitämään tietokantaan.  (Vertex ID: PLANT-4363)


Valittavissa olevien putkikokojen haku Flow'sta putkilinjan laitekortille PI-kaaviossa, kun Flow on käytössä

Kun ollaan kirjauduttu Flow-järjestelmään ja kaaviossa putkilinjan laitekortilta mennään DN-kentän kautta valitsemaan putkea, niin valittavaksi tarjottavat putkikoot haetaan nyt valitun putkiluokan perusteella Flow'sta. Tämä helpottaa Flow-järjestelmällä operoivien asiakkaiden keskitettyä ylläpitoa, kun enää ei tarvitse tehdä paikallisia muutoksia käyttäjien koneille. Ominaisuus on parannettu myös versioon 28.0.07. (Vertex ID: PLANT-4344)

Laitekortit saavat automaattisesti liitynnän tuotteeseen Flow-käytössä

Kaikki PI-kaaviossa olevat laitekortit saavat automaattisen liitynnän tuotteeseen, kun kaavio liittyy Flow'ssa tuotteeseen. Kaavio voi liittyä useampaan tuotteeseen. Huom! Kaavion tulee aina liittyä projektiin, jotta se voi toimia normaalisti. (Vertex ID: PLANT-4414)

Laitekortit liitetään jokaiseen kaavioon liitettyyn tuotteeseen kun:
    - Kaavioon lisätään uusi symboli/laitekortti
    - Kaavio avataan muokattavaksi G4Plantissa tai G4PI:ssa.
    - Kaavio päivitetään G4Plantissa tai G4PI:ssa.


Vain png-bittikarttatiedostojen luonti tallennettaessa symboleja kirjastoon

Jatkossa symbolin tallennuksen yhteydessä tallennetaan vain png-tiedosto esikatselua varten. Aiemmin on tallennettu myös bmp-tiedosto, mutta niille ei ole enää käyttöä. Tietyillä asetuksilla näistä bmp-tiedostoista tuli kohtuuttoman isokokoisia ja ne veivät levytilaa tarpeettomasti. (Vertex ID: PLANT-4371)


Yksittäisen kaaviosymbolin vaihtaminen toiseksi kaaviossa onnistuu muuttamalla luokite toiseksi attribuuttitiedoissa

Yksittäisen kaaviosymbolin vaihtaminen toiseksi onnistuu nyt myös attribuuttikortin kautta. Voit vaihtaa esimerkiksi yleisen venttiilin palloventtiiliksi muuttamalla kortilla symbolin luokitteen. Ohjelma suorittaa symbolin vaihdon, kun poistut laitekortilta. (Vertex ID: PLANT-4415)Usean kaaviosymbolin vaihtaminen toiseksi kaaviossa onnistuu muuttamalla luokite toiseksi kaaviotietokannassa

Useamman kaaviosymbolin vaihtaminen toiseksi onnistuu nyt tietokannassa vaihtamalla symbolien luokitteen toiseksi. Voit nyt esimerkiksi vaihtaa kaikki kaaviossa olevat yleiset venttiilit palloventtiileiksi. Luokitteen massamuutoksiin löytyy valmiit ja hyvät työkalut tietokantanäytön tilannekohtaisesta-valikosta. Alla olevassa kuvassa näkyy Korvaa-toiminnon käyttöliittymä. Ohjelma suorittaa symbolien vaihdon, kun poistut tietokannasta. (Vertex ID: PLANT-4428)

Virheilmoitus ID ERROR on nyt suoraviivaisempi

Suoraviivaistimme virheilmoituksen ID ERROR näytön. Näytössä kerrotaan nyt selkeästi, minkä vuoksi virheilmoitus tulee ja mitä käyttäjältä vaaditaan tilanteen korjaamiseksi. Päivitimme myös Ohje-napin takaa aukeavan ohjeen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin vaadittavat korjaustoimenpiteet.  (Vertex ID: PLANT-4409)

Kaaviosymboliin liittyvän positio-tekstin automaattinen sijoittaminen

Jokaiselle symbolikirjastossa olevalle kaaviosymbolille voidaan nyt määrittää ns. tekstipiste. Tämän pisteen avulla ohjelma lisää positio-tekstin valittuun kohtaan automaattisesti, kun kaaviosymbolin positio on määritetty.

Tekstipisteen paikoitus on liitetty osaksi symbolin tallennusta. Tallennuksen yhteydessä tulee ensin osoittaa sijoituspisteen tai pisteiden paikat. Tämän jälkeen osoitetaan tekstipisteen paikka.

Olemme lisänneet tekstipisteen tietyille kaaviosymboleille. Löydät nämä symbolit symbolikirjaston kansiosta PSK 3605 > 50 Mittaus-, ohjaus- ja säätötoiminnot. Tekstipiste on jokaisen symbolin keskipisteessä kuten alla olevassa kuvassa. (Vertex ID: PLANT-4412, PLANT-4413)

Uusia ominaisuuksia ja parannuksia versiosta 29.0.01 alkaen

Muutimme symbolien lisäystavan asetuksen oletusarvon

Vaihdoimme Symbolin lisäystavan asetuksen oletusarvoksi automaattisen piiloviivojen poiston. Lisäksi piiloviivojen poisto ja risteävien linjaviivojen leikkaus suoritetaan aina piirustusta avattaessa arkistosta tai Flow'sta riippumatta lisäystavan asetuksen arvosta. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.01. (Vertex ID: PLANT-4561)

Lisäsimme varmistuskysymyksen projektikohtaisten asetustiedostojen Flow-vientiin

Paransimme toiminnon Vie projektin tiedostot käyttöturvallisuutta. Ohjelma esittää jatkossa varmistuskysymyksen käyttäjälle, jonka tulee hyväksyä tai hylätä projektikohtaisten asetustiedostojen vienti Flow'hun. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.01. (Vertex ID: PLANT-4555)

Symbolien automaattisen vaihdon asetus

Kaaviossa olevat PI-symbolit vaihdetaan oletuksena automaattisesti symbolin luokitteen muuttuessa. Muutoksen voi tehdä joko laitekortin tai tietokannan kautta. Automaattinen vaihto voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä. Asetuksen voi vaihtaa toiminnolla Symbolien automaattisen vaihdon asetus, joka löytyy PI-kaaviopiirustuksen työkalunauhan Symbolit-ryhmän alasvetovalikkosta. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.08. (Vertex ID: PLANT-4635)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.