Skip to main content
Skip table of contents

Mitä uutta Vertex G4PI 2022

  

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4PI:n pääversiossa 28.0.00 (Vertex 2022)

Käyttöjärjestelmä

  • Suosittelemme käyttöjärjestelmäksi Windows 10 ja sen uusimpia päivityksiä.
  • Windows 7 -käyttöjärjestelmä ei ole enää tuettu versiossa Vertex G4PI 28.0.00 (Vertex 2022) eikä ohjelmaa enää voi käynnistää siinä.

Vertex G4PI & Flow - Uusia ominaisuuksia ja parannuksia

Mistä/Mihin-tiedon tarkistus värikoodeilla

Versiossa G4PI 28.0 -ohjelma kertoo värikoodien avulla löytyvätkö position aktiivisesta kaaviosta.

  • Jos positio löytyy aktiivisesta kaaviosta, niin myös vastaava tietokannan kenttä merkitään vihreällä.
  • M-painikkeista saa käynnistettyä vilkkumerkkauksen, jolla pienetkin symbolit erottuvat hyvin isossa kaaviossa.

Risteävien kaavioviivojen toimintaa parannettu pienten ylitysten osalta

Piirtotarkkuudesta ja kursorin liiketarkkuudesta riippuen saattoi aiemmin syntyä tilanne, jolloin haaroittuva kaavioviiva meni hiukan yli runkoviivasta aiheuttaen tarpeettoman viivan katkaisun. Tilanne syntyi helposti myös, jos runkoviiva ei ollut täsmälleen jonkin koordinaattiakselin suuntainen.

Risteävien viivojen katkaisua ei nyt tehdä, jos haaralinjan viivan ylitys runkolinjan viivasta pysyy pienen toleranssin rajoissa. Toleranssi on nyt 0.5 mm, jota pienempia ylityksiä ei siis huomioida risteävien viivojen katkaisussa.

Asetusarvoa set.pidb.local ei tarvitse muuttaa Flow- tai paikallisarkistojen määrittämisessä

Aiemmissa versioissa PI-kaaviosuunnittelun tietokantojen käyttö Flow'n ja paikallisten tietokantojen välillä määritettiin erikseen kotisetupin avainsanalla set.pidb.local . Tämä avainsana ei ole enää käytössä ja se on poistettu uusissa asennuksissa user/setup-tiedostosta. Jatkossa aina, kun ollaan Flow'hun kirjautuneena, käytetään automaattisesti Flow-tietokantoja ja muussa tapauksessa paikallisia tietokantoja.

Uusi Flow'n laitekortti saa automaattisesti liitynnän kaaviopiirustukseensa

Uudelle laitekortille luodaan nyt aina automaattisesti liityntä kaaviopiirustukseensa Flow'ssa. Saman putkilinjan esiintyessä useassa kaaviopiirustuksessa luodaan liitynnät niistä jokaiseen. Liityntöjen avulla myös Flow-katselija löytää helposti etsimänsä kaaviopiirustuksen.

Pääsy kaaviotietoihin Flow'sta katseltavana olevan PI-kaavion tai 3D-mallin kautta

Projektin kaaviotiedot ja niiden listaukset saadaan nyt myös Flow'sta katseltavana olevan PI-kaavion kautta. Myös liittyviä metatietoja pääsee katsomaan PI-kaavion laitekorteilta. Kaaviotiedot saadaa myös katseltavana olevan, samaan projektiin kuuluvan, 3D-mallin kautta.

Painehäviölaskenta myös Flow'sta katseltavana olevalle PI-kaaviolle tai mallille

Painehäviölaskenta onnistuu nyt myös Flow'sta katseltavana olevan PI-kaavion tai mallin kautta.

Kaaviosymbolin korvaustapana oletuksena varmista ja korvaa

Kaaviosymbolin voi korvata osoittamalla symboli olemassa olevan symbolin päälle. Vanhalle symbolille syötetyt kaaviotiedot kopioidaan automaattisesti uudelle symbolille. Aiemmin tämä toiminnallisuus oli laitettava erikseen päälle toiminnolla Symbolien korvaustavan asetus. Nyt oletuksena on automaattisesti vaihtoehto Lisättävä symboli korvaa alle jäävän symbolin (kysytään ensin)

Korvaustoiminto kääntää nyt myös entistä paremmin uuden symbolin saman suunteiseksi kuin korvattava symboli.

PI-kaavion position tarkistus koskee vain saman tyyppisiä laitekorttityyppejä

PI-kaavion position tarkistus tehdään nyt vain samantyyppisten laitekorttien kesken. Tämä mahdollistaa sen, että esim. instrumentille voidaan jatkossa antaa sama näkyvä positiotunniste kuin samassa projektissa olevalle putkilinjalle. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.