Skip to main content
Skip table of contents

Kaaviosymbolit 2020

Kaaviosuunnittelun uusia ominaisuuksia

Kaaviosymbolin luonti 3D-mallista

Havainnollisuuden vuoksi halutaan kaaviosymboli tehdä joskus mahdollisimman tarkasti esimerkiksi mallinnetun laitteen mukaisesti. Voit nyt luoda PI-kaaviosymbolin suoraan mallinnetusta laitteesta. Toiminto käynnistyy Symbolit-napin alta. (PLANT-3402)  


Virtausnuoli-toiminto jää päälle ja väri periytyy haluttaessa viivalta

Virtausnuolia halutaan usein lisätä kerralla useampia ja lisäystoiminto pysyy nyt päällä, kunnes käyttäjä antaa Valmis-kuittauksen. Toiminnon käynnistyksen yhteydessä voidaan asettaa päälle värin haku linjaviivalta. (PLANT-2770, PLANT-3063) 


PI-kaavion virtausnuolen uudet ominaisuudet

Käytettävissäsi on nyt myös lyhyt virtausnuoli. Lisäksi voit lisätä kerralla suoralle viivalle N kappaletta nuolia määritetyn välein. (PLANT-3407)

Olosuhdetaulukkoviittaus-symbolin tekstin koolle asetus

Olosuhdetaulukkoviittaus-symbolin tunnustekstin parametrit ovat nyt määriteltävissä.  Voit asettaa haluamasi arvot tekstille kuten muillekin positioteksteille. Numeroteksti myös skaalautuu automaattisesti, jos viittaussymboli 9099 lisätään kaavioon skaalattuna. (PLANT-3322)

Kaaviosuunnittelun Symbolityypit-tietokannalle päivitystoiminto

Ohjelmaan on lisätty päivitystoiminto, jonka avulla ne käyttäjät, jotka ovat luoneet omia symboleja tietokantaan d_SYMBOLTYPE, voivat päivittää toimitusympäristön mukana tulleet uudet symbolit kansiossa /custom/dbases/ olevaan tietokantaansa. Toiminto on vastaava, joka on ollut jo olemassa putkikomponenteille, putkiluokille ja putkioptioille. (PLANT-3454)


PI-symboleille Drag&Drop -tuki myös jpg- ja png-formaateille

Voit nyt raahata kaaviopiirustukseen kaaviosymbolin kansiostaan suoraan Windowsin tiedostoselaimesta (File Explorer) myös jpg- ja png-formaateissa aiemman bmp-formaatin lisäksi. Hyödynnä tiedostoselaimen suodatus-toimintoja rajataksesi näkyviin vain esim. png-tiedostot. (PLANT-3463)

Symbolityypin asetus PI-symbolin tallennuksen yhteyteen

Ohjelma kysyy nyt symbolityypin, kun tallennat symbolin kirjastoon G4PI-sovelluksella tai G4Plant-sovelluksella, jossa on PI-kaavio-optio. Symbolin parametri tulee olla Tavallinen symboli. (PLANT-3464)

Referenssipisteen automaattinen asetus yksittäisen PI-symbolin viennissä leikepöydälle

Kun yksittäinen PI-symboli viedään leikepöydälle joko kopioimalla tai leikkaamalla, niin referenssipiste asetetaan nyt automaattisesti symbolin sisältämän "sidontaviivan" päähän. Ts. kun symboli tuodaan leikepöydältä ja sijoitetaan kaavioviivalle, niin symboli sitoutuu kaavioviivaan ehdolla ja kääntyy kaavioviivan suuntaiseksi.

"Sidontaviiva" on ohjelman peittotasolle 101 generoima viiva symbolissa. Sidontaviivan ja osoitetun kaavioviivan välille syntyy yhtenevyysehto.

HUOMAUTUS: Jos kopioidaan ja liitetään symbolia, joka on alun perin lisätty "ilmaan" eikä kaavioviivalle, niin symboli ei sitoudu osoitetulle viivalle! (PLANT-3473)

Laitekorttitietojen haku kaaviosymbolille toisesta projektista

Voit kopioida nyt laitekortille attribuuttitiedot myös toisesta projektista. Määritä hakuehtoon projekti ja tarvittaessa PI-kaavion piirustusnumero, joista tiedot haluat poimia. Aiemmin oli mahdollista hakea tiedot vain aktiiviprojektista. (PLANT-3474)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.