Skip to main content
Skip table of contents

Kaaviosuunnittelu, yleiset 2021

 

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4:n pääversiossa 27.0.00 (Vertex 2021)

PI-kaavio, työkalut

PI-kaaviosymbolien leikkaa-liitä -toiminto kytkee siirretyt symbolit uuteen piirustukseen

Symbolien leikkaaminen ja liittääminen uuteen kaavioon kytkee nyt symbolit uuteen piirustukseen kuuluviksi tietokannassa. Aikaisemmin leikattu ja liitetty symboli viittasi yhä alkuperäiseen kaavioon ellei käyttäjä käynyt korjaamassa tilannetta manuaalisesti. (PLANT-3844)

DN-tietojen periytyminen asetettavissa pois päältä instrumenteilla

Venttiilien kohdalla on on ollut mahdollista estää DN- ja PN-arvojen päivittäminen emoelementiltä. Sama toiminnallisuus on nyt lisätty instrumenteille, joiden nimelliskoko eroaa esimerkiksi putkilinjan nimelliskoosta. Jos kuvassa näkyvät valinnat on asetettu, PN- ja DN-kenttiä ei kopioida liittyvästä positiosta. (PLANT-3501)


Mahdollisuus avata kaavio uuteen ikkunaan kaikista projektin laitekorttiluetteloista.

Selaillessa projektin laitekorttitieoja on usein tarve avata kaavio, josta elementti löytyy. PI-kaavio voidaan nyt avata nopeasti suoraan projektin laitekorttiluettelosta. Flow-käytössä piirustus avataan katseltavaksi. Valitse luettelon rivi ja paina painiketta Avaa piirustus luettelon alaosassa. (PLANT-3646)

Mahdollisuus valita tekstityyppi positioille

Voit nyt valita positiotekstin tekstityypin samalla, kun sjoitat positiotekstejä kaavioon. Lisäystapa on erikseen valittavissa. Uuden asetuksen nimi on Position teksityyppi ja löydät sen pudotusvalikosta Formaatit. (PLANT-3728)

Asetus signaalilinjan leikkautumiseen valintaikkunaan kaaviota määriteltäessä

Kun luot uutta PI-kaaviota G4PI-sovelluksella, muiden asetusten lisäksi signaaliviivan leikkaustapa voidaan nyt asettaa erikseen. (PLANT-3744)


Tarkempi positiosarjan valintamahdollisuus

Positioiden sarjat -työkalussa on mahdollista määrittää sarja ryhmäkohtaisesti. Aiemmassa versiossa sarja määriteltiin pääryhmän tasolla, esim A21 = Venttiilit. Nyt sarja voidaan määrittää alaryhmäkohtaisesti esim. A2107 = Palloventtiilit. Tämä mahdollistaa positiosarjojen määrittelyn esim. varustetyypin mukaan. (PLANT-3825)

Toiminto Merkkaa valitut lisätty kaikkien laitekorttityyppien listausnäyttöön

Lisäyksenä aiempiin versioihin nähden voit valita kerralla useita rivejä PI-tietokannasta ja merkitä ne kaavioon. Tämä auttaa esimerkiksi etsittäessä kaaviosta haluttuja varusteita tai putkilinjoja. (PLANT-3834)

Suodattimen tallennus kaikkien laitekorttityyppien listausnäyttöön

Voit nyt tallentaa usein käytettämäsi suodattimet, kun tarkastelet PI-tietokantoja. (PLANT-2514)

Mahdollisuus määrittää skaalauskerroin PI-symboleille symbolikohtaisesti

Symbolia on usein tarvetta skaalata sitä ennen kaavioon lisäämistä. Sama skaalaus ei kuitenkaan useimmiten käy kaikille kaaviosymboleille sellaisenaan. Versiossa 2021 on uutena ominaisuutena mahdollisuus määrittää PI-kaaviosymboleille symbolikohtainen skaalauskerroin. Avaa Symbolityypit (Symbolit > Symbolityypit) ja määritä tietokantaan symboleille skaalauskerroin kenttään Skaalaus. (PLANT-3842)

Laitekortittien yksiköitä voidaan vaihtaa suoraan korttinäkymässä

Laitekorttien yksiköitä voidaan muuttaa näyttöön kirjoittamalla uusi teksti suoraan korttinäkymään. Muutetut tekstit tallennetaan siihen projektiin johon kaavio on tallennettu. (PLANT-3116)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.