Skip to main content
Skip table of contents

Kaaviosuunnittelu, yleiset 2020

Kaaviosuunnittelun uusia ominaisuuksia

Positiokohtainen muutoshistorian loki PI-kaavioihin

Joskus olisi ollut tarpeen pitää kirjaa siitä mitä muutoksia kukin suunnittelija on tehnyt kaaviopiirustukseen. Nyt on mahdollista tallentaa haluttaessa loki kaavioon tehdyistä muutoksista. Loki tallentuu kaaviopiirustuksen mukana normaalin tallennuksen yhteydessä. (PLANT-3268)


Halutut revisiot pois listalta

Projektin aikana voi piirustuksista tulla paljon välirevisioita ja halutaan, että nämä eivät näy lopullisella revisiolistalla. Toisaalta revisioita voi olla muutenkin paljon jolloin lomake alkaa täyttyä niistä. Jos revision kuvausteksti sisältää tekstin "(ET)" tai "(et)", niin revisio jätetään pois lomakkeen revisiolistalta. (PLANT-3401)Piirustusta luotaessa kysytään, että tehdäänkö PI-kaavio vai normaali piirustus

Aiemmin uutta piirustusta luotaessa on piirustus määritetty erikseen kaaviopiirustukseksi ja asetettu risteävien kaavioviivojen käyttäytyminen. Mikäli sinulla on käytössä G4 PI -sovellus tai PI-optio, luodessasi uutta piirustusta ohjelma kysyy samalla, että haluatko tehdä PI-kaavion. Jos valitset tyypiksi PI-kaavion, niin ohjelma asettaa oletuksena päälle piirustuksen tyypiksi PI-kaavio ja Risteävät yhteysviivat leikataan. (PLANT-3308)


Liittyvä positio kuvaan -asetuksiin lisää vaihtoehtoja

Voit valita liittyvän position tekstin paikan nyt kolmesta eri vaihtoehdosta. Nyt voit myös lisätä liittyvät positiot PI-kaaviopiirustukseen jälkikäteen yhdellä napin painalluksella (Lisää liittyvät laitepositiot PI-kaavioon). Zoomaa ja panoroi -toiminnon avulla voit tarkastella tekemiäsi valintoja kaaviosta. (PLANT-3017)

Päivittyvä tekstimakro piirustukseen - Hyödynnä jatkoviittausnuolen kanssa

Voit lisätä piirustukseen myös automaattisesti päivittyviä tekstimakroja. Saat esimerkiksi arkistoidun linkkipiirustuksen kuvauksen (kenttä DESCRIPTION) päivittyvänä tekstimakrona piirustukseen. Löydät tarkemmat ohjeet jatkoviittausnuolen määrittely ikkunan (Elementin tiedostolinkit) Ohje-painikkeesta. Hyödynnä ominaisuutta jatkoviittausnuolen kanssa, jos nuoleen täytyy liittää suunnittelun aikana mahdollisesti muuttuva arvo. (PLANT-3018)


Lisäyksiä kaaviosuunnittelun toimintoon "Attribuuttien eräsiirto"

Toimintoon on lisätty mahdollisuus siirtää vain halutut laitekorttityypit, esim. varusteet. Voit nyt tarkastella siirron jälkeen loki-tietoja tehdyistä muutoksista (Vanha positio, tiedot päivitetty; Uusi positio, tiedot lisätty). Kohtaan Huomioi putkilla myös DN-koko on lisätty voimakkaampi kehotus lukea Ohje. (PLANT-3453)

Uuden kaavioposition generointi tyyppikohtaisesta sarjasta

Määritä tyyppikohtaiset sarjat positiointia varten. Anna linja- tai laitepositio laitekortilla yhtä nappia painamalla. Katso tarkemmat ohjeet Positioiden sarjat -ikkunan Ohje-painikkeesta. Saat avattua kyseisen ikkunan sekä kaavion, että mallin ollessa aktiivisena ryhmästä Positiot > Positioiden sarjat. Flow'ta käytettäessä määrittely tapahtuu Flow'n koodisarjojen kautta. Määrittely on molemmissa tapauksissa kuitenkin saman tapainen. (PLANT-3379, PLANT-3418)

Virtaavien aineiden värit PSK 5831 -standardin mukaisesti

Virtaavien aineiden oletusvärit noudattavat standardia PSK 5831. Vastaavasti virtaavien aineiden nimet ja lyhenteet ovat standardin PSK 0901 mukaiset. (PLANT-3444)

Revisio- ja punakynäilmoituksiin parannuksia

Ilmoitusikkunoihin on lisätty painike, jolla kyseisen revision tai punakynätiedoston saa heti avattua näytölle. Samat painikkeet on lisätty toimintojen Kuvallinen revisioloki, Kuvallinen punakynäysloki ja Luo uusi revisio yhteyteen. Lisäksi punakynäystiedostojen tallentamiseen on tehty parannuksia. (PLANT-3412)

Virtaavien aineiden valinnassa kielisyyden oletuksen asetus

Voit nyt määrittää virtaavien aineiden oletuskielen käyttäjäkohtaisesti. Kielivalinta on oletuksena sama kuin käyttöliittymän kieli, mutta nyt voit muuttaa sen asetuksen avulla haluamaksesi. (PLANT-3451)

Mistä-Mihin tieto "Positio kuvaan" -kentästä mikäli se on täytetty

Mikäli kaaviosuunnittelun laitekortilla on käytössä kenttä Pos. kuvaan (POSTOPIC), niin ohjelma hakee tiedon ensisijaisesti tästä kentästä, kun käyttäjä määrittää tietoja Mistä ja Mihin käyttäen kyseisten kenttien vieressä olevia painonappeja. Ohjelma hakee tiedon kentästä Positio (pos), jos Pos. kuvaan -kenttä on tyhjä. (PLANT-2818)

Elementin merkkaus kun tarkastellaan putkilinjan tai PI-symbolin attribuuttitietoja

Ohjelma merkkaa nyt sen elementin PI-kaaviosta, jonka putkilinja- tai laitetietoja olet muokkaamassa. Merkkaus sammuu, kun suljet kortin. (PLANT-3491)

Positio ja liittyvä positio periytyvät kaavioelementiltä toiselle

Jos muutetaan putkilinjan, varusteiden tai laitteiden tunnuksia jälkikäteen niin muutetut tunnukset muuttuvat oletuksena myös Liittyy pos. kenttiin eri laitekorttityypeille. (PLANT-3536)

Komponenttien tiedot Exceliin-listaukseen projekti- ja piirustustiedot

PI-kaaviotoiminnossa Komponenttien tiedot Excel:iin listauksen pohjaksi kotihakemistoon syntyvään xml-tiedostoon lisätään nyt mukaan myös aktiivisena olevan mallin/piirustuksen arkistotiedot sekä paikallisen aktiivisen projektin tai Flow:ta käytettäessä projektiliitynnän tiedot. Näitä tietoja voidaan liittää syntyvään Excel-listaukseen esimerkiksi otsikkotietoihin. (PLANT-3381)

Merkkausvärin muutos PI-kaavion Etsi-toiminnossa

Etsi-toiminto merkkaa kaavioon valitun position ja zoomaa myös lähelle positiota. Nyt käyttäjällä on mahdollisuus valita merkkausväri toiveidensa mukaisesti. (PLANT-3516)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.