Skip to main content
Skip table of contents

Kaavion ja 3D-mallin yhteiskäyttö 2020

Tehokasta ja virheetöntä suunnittelua PI-kaavion ja 3D-mallin yhteiskäytöllä

Kaavion ja mallin vertailu-, merkkaus- ja zoomaustyökalu

3D-mallista osoitetun linja- tai laiteposition automaattinen zoomaustyökalu ja merkkaus auki olevaan PI-kaavioon. Toimii myös PI-kaaviosta osoitetulle symbolille tai linjaviivalle merkaten ja zoomaten samalla tunnuksella mallissa olevat osat. (PLANT-3320)Mahdollisuus päivittää mallista tietoja kaaviosuunnitteluun

Toisinaan on tarve päivittää esimerkiksi varusteiden toimittajan tietoa takaisin kaavioon päin. Tämä on nyt tehty mahdolliseksi esimerkkinä 3D-mallissa olevan putkiosan nimiketiedot-kortille Toimittaja-kenttään. Osan tulee olla linkitetty kaavion positioon. (PLANT-3357)


Varusteposition osoittaminen kaaviosta, kun varuste on jo mallissa

Voit nyt kopioida laiteposition PI-kaaviosta kokoonpanossa olevalle putkikomponentille. Löydät toiminnon uuden toiminnon Kopio PI-kaaviosta putkikomponentin Nimiketiedot-näytön alareunasta. (PLANT-3439)

PI/Plant-projektin mallinnustilan esitys diagrammina

Voit tarkastella valittujen laitetyyppien positioiden mallinnustilaa tietokantanäytön toisella sivulla olevasta diagrammista. Voit katsella mallinnustilaa joko pylväs- tai ympyrädiagrammina. Tietokantanäyttö aukeaa toiminnolla Valitut yhd. / Mallinnustilan diagrammi. (PLANT-3373)

Mallinnustilan seuranta

Mallinnustilan seurantaan PI-kaavion ja mallin välille on tehty uudistuksia. PI-kaaviosta kokoonpanoon poimittu laitepositio asetetaan nyt tilaan Valmis ja linjapositiot asetetaan tilaan Työn alla. Kenttä Laitepositio ei ole aktiivinen Komponentin tiedot -ikkunassa putkelle, käyrällä ja letkulle. Linjojen ja laitteiden positioiden mallinnustilan värikoodit ovat nyt näkyvillä putkikomponentin Komponentin tiedot -ikkunassa. (PLANT-3370)

Putkikomponentin poisto 3D-mallista päivittää mallinnustilan PI-kaavioon

Positioidun laitteen poistaminen 3D-mallista päivittää position mallinnustilan PI-kaavion tietokantaan arvolle Positio on vain PI-kaaviossa. (PLANT-3378)

Kaaviolinkkiä käytettäessä haaroituksesta lähdettäessä putkikoko ja linjapositio säilyvät valinnan mukaisina

Putkikoko ja linjapositio säilyvät nyt kaaviolinkin avulla tehdyn valinnan mukaisina, kun putkilinja jatkuu yhteestä tai T-haarasta. Aiemmin ohjelma pakotti käyttämään päälinjan linjatietoja ja positiota. (PLANT-3409)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.