Skip to main content
Skip table of contents

Yksittäisasennuksen päivitys

Perusohjelman (=ilman itse tehtyjä muutoksia tai tilattuja räätälöintejä) voi päivittää uudempaan versioon päivitysohjelmalla.


Muokatut ympäristöt voidaan päivittää kahdella eri tavalla:Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2


(tämä vain jos räätälöinnit on valmiina pakettina eikä itse ole tehty omia kirjastoja)


Lataa uusi ohjelmaversio ja asenna se esim. InDuusi-hakemistoon.
Sen jälkeen nimeä käytössä oleva InD\system hakemisto InD\systemvanha:ksi.
Kopioi InDuusi\system InD hakemistoon
Nimeä nykyinen InD InDvanha:ksi.
Asenna uusi versio InD-nimellä.
Kopioi InDvanha\shared InD hakemistoon.
Tallenna räätälipaketti InD hakemistoon.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.