Skip to main content
Skip table of contents

Lisenssipalvelimen asennus


Tämä ohje käsittelee Vertex CAD -ohjelmien versioiden 2024 (30.0) käyttöoikeuksien suojaamista paikallisella lisenssipalvelimella.


Yleistä ja esivalmistelu

Käyttötarkoitus

 • Vertex-lisenssipalvelin (Vertex License Server) on sovellus Vertex CAD -ohjelmien ja niiden lisäoptioiden kelluvan käytön valvomiseksi asiakkaan tiloissa.
 • Vertex-lisenssipalvelin on erikseen tilattava sovellus.

Yleistä

 • Asennuksen suorittavalle henkilölle toimitetaan sähköpostilla tieto asennuspaketin sijainnista sekä kertaluonteinen lisenssin aktivointikoodi.
 • Vertex License Server 2.0 on sidottu sen Windows-tietokoneen tunnistuskoodiin, johon se asennetaan.
 • Vertex License Serverin on voitava ottaa yhteyttä Vertex Systemsin online-lisenssipalveluun Internetin kautta:
  server: ls.vertex.fi, portti: 443.


Asennuspaketti ja sen valmistelu

 • Lataa asennuspaketti tietokoneellesi ja tallenna se esimerkiksi kansioon C:\TEMP.
 • Pura paketti.
 • Saat kansioon asennusohjelman lt_lserv.exe.


Asennus

Asennustapahtuma

 • Käynnistä Komentokehote (Command Prompt) järjestelmänvalvojatilassa.
 • Siirry kansioon, jonne purit asennusohjelman (esimerkiksi C:\TEMP).
 • Kirjoita asennusohjelman nimi parametreineen lt_lserv.exe -i ja saamasi aktivointikoodi.
  • Esimerkiksi: lt_lserv.exe -i 123456789012
   • lt_lserv.exe on asennusohjelman nimi.
   • -i on install-parametri.
   • 123456789012 on saamasi aktivointikoodi.

Tämä asennus hakee lisenssitiedoston Vertex Systems Oy:n palvelimelta.
Lisenssipalvelu

Lisenssipalvelu (lt_lserv) käyttää oletuksena TCP-porttia 2003.

Jos haluat käyttää toista porttinumeroa, voit lisätä portin numeron tiedostoon C:\Windows\System32\drivers\etc\services ennen asennusta. Voit myös muokata services-tiedostoa asennuksen jälkeen, mutta tällöin palvelu on syytä käynnistää uudelleen. Alla esimerkki services-tiedostoon lisätystä rivistä, kun halutaan käyttää porttia numero 2004:

 • lt_lserv  2004/tcp   # VERTEX License Server

Huomaa, että käytetty portti (esim. 2003) täytyy mahdollisesti avata palomuurilta CAD-käyttäjien koneille.

Lisenssipalvelua käyttävää Vertex-asennusta varten tarvitset:

 • Palvelimen nimen, jonne lisenssipalvelu on asennettu.
 • Portin numeron, jota palvelu (lt_lserv) käyttää.

Lisenssipalvelimelta täytyy olla yhteys internetin kautta aika-ajoittain Vertex Systems Oy:n online-lisenssipalveluun, jolta käyttöoikeus tarkastetaan sekä mahdolliset lisenssien muutokset tulevat voimaan.


Lisenssipalvelun käyttö Vertex CAD -ohjelmissa

Jos mahdollista, asenna lisenssipalvelin ennen Vertex CAD -ohjelman asentamista. Tällöin lisenssipalvelun käyttöönotto tapahtuu asennustapahtuman yhteydessä.

Voit ottaa lisenssipalvelun käyttöön myös myöhemmin. Lisää tällöin avainsana lserver= ja portin numero käynnistyskansion SETUP-tiedostoon.

 • lserver= [palvelimen nimi]:[portin numero]
 • esim. lserver = SERVER:2003

Käynnistyskansion SETUP-tiedoston sijainti riippuu asennuksesta. Asennus on joko tiedostopalvelinasennus tai yksittäisasennus.

Tiedostopalvelinasennuksessa:
\\SERVER\vertex\vx[..]_srv\user\SETUP.CLT ja mahdolliset SETUP.KONEENNIMI-tiedostot, jossa

 • SERVER = Tiedostopalvelimena toimivan koneen nimi.
 • vertex = Serveriltä muille koneille näkyväksi jaetun kansion nimi.
 • vx[..]_srv = Vertex-ohjelma, esimerkiksi vxg4_srv, vxbd_srv, vxed_srv, vxg4plant_srv, Indpro_srv.
 • SETUP.KONEENNIMI = työasemalisenssin asennuksen yhteydessä syntyvä työasemaa koskeva kopio SETUP.CLT-tiedostosta.

Yksittäisasennuksessa esimerkiksi:
C:\vxg4\user\SETUP, D:\vxbd\user\SETUP, c:\vxed\user\SETUP, D:\vxg4plant\user\SETUP jne.

Jos Vertex-lisenssipalvelin on aiemmin ollut asennettu johonkin toiseen palvelimeen, voi Vertex CAD -ohjelman user-kansiossa olla vanhaan lisenssipalvelimeen viittaava tiedosto LSERVER.TXT.

 • Vanha LSERVER.TXT-tiedosto on syytä poistaa, jolloin Vertex CAD -ohjelma luo sen uudelleen.
 • Vaihtoehtona on muokata tiedoston sisältö viittaamaan uuteen lisenssipalvelimeen.


Vanhan lisenssipalvelimen päivittäminen nykyiseen lisenssipalvelin 2.0:aan

Tietokoneeseen voidaan asentaa vain yksi Vertex-lisenssipalvelin.

 • Uudessa lisenssipalvelin 2-versiossa sekä palvelimen nimi (Vertex License Server) että suojaustiedosto (C:\Windows\System32\drivers\etc\lt_lserv.exe) ovat saman nimisiä vanhan lisenssipalvelimen vastaavien tiedostojen kanssa.
 • Ennen kuin voit asentaa version 2.0, vanha on poistettava.

Poista vanha VERTEX License Server -palvelu käytöstä lataamasi lt_lserv.exe -lisenssipalvelimen asennustiedoston avulla.

 • Käynnistä Komentokehote (Command Prompt) järjestelmänvalvojatilassa.
 • Siirry kansioon, jonne purit asennusohjelman (esim. C:\temp).
 • Kirjoita asennusohjelman nimi lt_lserv.exe -r .

Windows-palvelu poistetaan, ja voit asentaa uuden Vertex License Server 2.0 -ohjelman alussa kuvatulla tavalla.

Vertex License Server 2.0 ei käytä HASP-moduulia, toisin kuin vanha lisenssipalvelin.

 • Lähetä HASP-suojausmoduuli takaisin Vertex Systems Oy:lle.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.