Skip to main content
Skip table of contents

Tietojen periytyminen PI-kaaviossa / Data inheritance in P&I diagram

Miksi joku attribuuttitieto siirtyy kaaviosymbolilta toiselle, mutta toinen tieto ei siirry?

Kyseessä on tietojen periytyminen ja niiden asetukset.

Löydät asetuksen täältä: Välilehti PI-kaavio > Attribuutit > Periytyvien tietojen asetukset.

Alla olevassa videossa näet kuinka määritellään putken seinämänvahvuus siirtyvän varusteelle. Ja kuinka se tieto periytetään jälkikäteen linjalta venttiilille.

Määrittelyä varten sinun täytyy tietää kyseisen kentän nimi jokaisessa tietokannassa, jonka välillä haluat tiedon siirtyvän.

Lue tarkemmat ohjeet asetuksista tietokantanäytön Vastinkentän määritykset oikeassa alakulmassa olevan Ohje-napin takaa.

Avainsanat: PI-kaavio, attribuuttitieto, attribuuttitiedot, tietojen periytyminen, periyttäminen, tietokanta, kenttä, vastinkenttäWhy some of the attribute data transfer from one diagram symbol to another, but some don't?

It's all about the data inheritance and its settings.

You can find the settings here: Sheet PI-schema > Attributes > Settings of data inheritance.

Check the video below on how to define a pipeline to inherit its wall thickness to equipment. And how the data is inherited from the pipeline to the valve afterward.

You need to know the names of the database fields to be able to define the inheritance rules between two or more symbol types.

Please read the more detailed guidance from the Help button of the window Field data to be inherited.

Keywords: PI diagram, P&I diagram, PI schema, attribute data, data inheritance, database, fieldJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.