Skip to main content
Skip table of contents

HASP-ajuri ja Windows 10 versio 2004 / HASP driver and Windows 10 version 2004

Windows 10 -käyttöjärjestelmän versiossa 2004 (toukokuu 2020 päivitys) on havaittu ongelma, kun tietokoneella oleva HASP-ajuriversio on 7.100 tai vanhempi. Windows 10 versio 2004 ei välttämättä asennu tai käynnisty päivityksen jälkeen. Ongelma koskee myös Windows Server versiota 2004.

Katso tarkemmat ohjeet täältä.

Avainsanat: HASP, ajuri, Windows 10A problem has been detected in Windows 10 version 2004 (May 2020 update) when the current HASP driver version on the computer is 7.100 or older. Windows 10 version 2004 might fail to install or might fail to start after updating. The problem also affects Windows Server version 2004.

Please check more information here.

Keywords: HASP, driver, Windows 10


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.