Skip to main content
Skip table of contents

Vertex Flow pääversion päivitys

Vertex Flow 2024 julkaisupäivä on 11.1.2024


Näin saat uuden version käyttöösi

Ota yhteys Vertex Systems Oy:n myyjään ja sovi päivitystyön teettämisestä hänen kanssaan. Lähetämme 1.2.2024 mennessä tiedon pääversion saatavuudesta sähköpostilla tiedossamme olevalle pääkäyttäjälle (Technical contact person), jonka vastuulla päivityksen tilaaminen on yrityksessänne. Jos viesti ei ole saavuttanut oikeaa henkilöä, ota yhteys Vertex Systems Oy: order@vertex.fi

Mikä versio sinulla on käytössä?

Vertex Flow'n ohjelmaversion löydät ohjelman yläpalkista. Esimerkiksi Vertex Flow 2023. Varsinainen versionumero ilmaistaan Flow-työpöydän oikeassa alakulmassa, esim. Vertex Flow 2023 Xxxxx 23.0.12 (20231215-0002/r48232)

  • Xxxxx on Flow-asennukselle mahdollisesti annettu nimi (Additional optional site name).
  • Ohjelmistoversion ensimmäinen numero (esim. 23) kertoo pääversion, toinen (0) väliversion ja kolmas (12) korjauspaketin numeron.


Teetä Flow'n päivitys Vertex Systems Oy:llä

Vertex Flow'n päivitykset hoidetaan Vertex Systems Oy:n toimesta.

Vertex Flow'n ja Vertex G4 / ED yhteiskäyttö

Jos teillä on käytössä sekä Vertex Flow että Vertex G4, G4Plant tai ED, pitää molemmat päivittää samanaikaisesti, sillä ohjelmien väliset liitynnät edellyttävät sitä.

Uudistukset ja huoltopaketit

Julkaisemme uuden pääversion kerran vuodessa. Pääversio sisältää uusia ominaisuuksia sekä toimintojen parannuksia.

Tutustu pääversioiden uudistuksiin:

Vertex Flow 2024 (24.0) (Viimeisin versio)

Julkaisemme huoltopäivityspaketin noin kerran kuukaudessa. Se sisältää havaittujen ohjelmistovirheiden korjauksia ja pieniä ohjelmistoparannuksia. Uusin huoltopäivitys sisältää kaikki ko. pääversioon aiemmin julkaistut korjaukset ja parannukset.

Tutustu huoltopäivityksiin

Vertex Flow 2024 (24.0) Huoltopäivitykset (Viimeisin)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.