Skip to main content
Skip table of contents

NäytönohjainNäytönohjain

Vertex CAD -ohjelmat käyttävät 3D-grafiikan esittämiseen Microsoftin DirectX -ohjelmointirajapintaa, ja näytönohjaimelta vaaditaan DirectX 11 -tuki. 

Erillistä CAD-näytönohjainta ei välttämättä tarvita. Tehokkaampi näytönohjain kuitenkin parantaa Vertex CAD -ohjelman suorituskykyä, sillä Vertexin grafiikkamoottori pystyy hyödyntämään näytönohjaimen grafiikkasuorittimen tehoa.

Vertex CAD -käytössä hyvin toimiviksi näytönohjaimiksi on todettu esimerkiksi Nvidia Quadro -sarjan näytönohjaimet.

Näytönohjaimen ajurin päivitys

Jos käytössä on Nvidian näytönohjain, voit ladata ajurin päivityksen Nvidian verkkosivuilta: www.nvidia.com.

  • Kun Vertex-ohjelmasta julkaistaan uusi pääversio, se saattaa sisältää muutoksia, jotka edellyttävät näytönohjaimen ajurin päivittämistä uusimpaan versioon.
  • Ajuri kannattaa päivittää varsinkin, jos käytössä oleva ajuri on huomattavan vanha.
  • Huomaa, että näytönohjaimen ajuri voi päivittyä myös käyttöjärjestelmäpäivityksen yhteydessä.

Näytönohjaimen asetukset

Vertexissä työskentely ei edellytä muutoksia näytönohjaimen oletusasetuksiin. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.