Skip to main content
Skip table of contents

4. Säilytysjärjestelmän suunnittelu

Vertex InD Säilytysjärjestelmä on oma ohjelmansa, jolla suunnitellaan valmis liukuovikaappi säilytysratkaisuineen. Ohjelma on integroitavissa InD Keittiö- ja kalustesuunnitteluun.


Katso esimerkki liukuovikalusteen suunnittelusta

Leveyden muutos

Tehtäessä kalusteelle leveyden muutos tarkistetaan nyt, että yksittäiset jo aiemmin lisätyt osat eivät "veny" mittoihin, jotka eivät ole osille sallittuja.


Useamman osan yhtäaikainen poisto

Komponenttien poistossa pystyy valitsemaan poistettavat komponentit samalla kertaa ja suorittamaan poisto valituille.

Ovien avaus/ sulkeminen

Säilytysjärjestelmän ovet on mahdollista avata ja sulkea yksitellen toimivuustarkistusta varten. Sulkemiselle on myös toiminto, joka sulkee kaikki ovet kerralla. Toiminnot löytyvät hiiren oikeanpuoleisen napin takaa.

Komponenttien kinematiikka

Erilaiset komponentit: korit, laatikot,... voidaan nyt avata ulos kalusteesta toimivuustarkastelua varten. Avaus/sulkeminen voidaan tehdä yhdelle komponentille kerrallaan tai kaikille komponenteille yhdessä asennusvälissä.


Kalusteen osien tiedot

Saat nyt kalusteen osista infotekstin kursorin viereen, kun asetuksissa on valittu "Näytä geometriavihje kohdistimessa". Infotietoina kerrotaan: Osan nimi, materiaali ja väri sekä mittatiedot.

Muokkaus Kalustevelhossa

Säilytysjärjestelmän editointia on nyt mahdollista tehdä Kalustevelhossa, jos käyttäjällä on kyseinen lisäosa käytössä. Voit esimerkiksi tehdä kalusteelle tarvittavia läpivientejä, jotka voidaan siirtää Vertexin NC-linkin avulla työstökoneelle.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.