Skip to main content
Skip table of contents

3. Ohjelman asiakaskohtainen sovittaminen

Ohjelma toimitetaan ns. perustoimitusympäristöllä, joka tarkoittaa, että ohjelmassa on vakiona kuvauksen mukaiset tuotteet ja toiminnallisuudet.

Näitä kehitetään jatkuvasti asiakaslähtöisesti Vertex Systemsin omassa tuotekehityksessä. 

Kehitetyt ominaisuudet julkaistaan vuosittain uudessa pääversiossa ja päivityksissä, joita toimitetaan useita vuodessa ylläpitoasiakkaillemme. 


Asiakaskohtaisten ominaisuuksien ja tuotteiden toimittaminen ohjelmaan on sovitustyötä, jonka tuloksena syntyy asiakaskohtainen suunnitteluympäristö.

Vertex InD:n avoimen tietokannan ansiosta asiakkaat voivat itse perustaa ja säätää omaa suunnitteluympäristöään.


Sovitustyön tekeminen vaatii määrittelyä, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Määrittely syntyy workshopeissa, jotka pidetään toistuvina etäistuntoina:

  • Tutustutaan ohjelmiston toimintoihin, säädetään kohdalleen kalusteiden käyttäytyminen yrityskohtaisten asetusten avulla ja tietokannoissa.
  • Perustetaan hinnoittelu ja säädetään työstögeometria kohdalleen.
  • Istunnoissa syntyy myös lista niistä asioista, jotka vaativat mahdollisesti kehitystä.
    • Osa voi olla yleistä kehitystä ja osa asiakaskohtaista kehitystä, josta annetaan työaika-arvio

Istunnot nauhoitetaan ja arkistoidaan myöhempää käyttöä varten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.